Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
News article | Objava

Uskladitev spektra za boljšo povezljivost: pripravljeni na 5G in inovacije

Komisija je sprejela izvedbene sklepe, da bi zagotovila, da bo politika EU o radijskem spektru zadostila naraščajočemu povpraševanju po širokopasovnih povezavah in inovativnih digitalnih aplikacijah. 

Infographic: Businessman use data analytics on cloud computing analyzing business growth and profiting from graph charts

© iStock Getty images kate3155

Izvedbeni sklepi bodo pripravili spektrske pasove za aplikacije 5G ter uskladili spekter, naprave kratkega dosega (dve odločbi) in sisteme, kot je Wi-Fi. Pobuda bo zagotovila, da bo politika EU o radijskem spektru odražala najnovejši tehnološki razvoj. Radiofrekvenčni spekter je ključni vir v današnjem svetu brezžičnih sistemov in pripomočkov. Je podlaga za omrežja Wi-Fi in vrsto brezžičnih naprav. Pravočasno in usklajeno upravljanje spektra nam omogoča uporabo enakih naprav po vsej EU in zagotavlja, da lahko vse delujejo brez motenj. Komisija skupaj z državami EU usklajuje radijski spekter, da bi zagotovila čezmejne usklajene pogoje v EU.    

Pripravljeni na inovacije 5G

Omrežje 5G bo uporabnikom, pa tudi predmetom, zagotovilo napredno, hitrejšo in interaktivno povezljivost. To pomeni, da bomo lahko zbirali in delili podatke, ki jih ustvarjajo predmeti, kar bo prispevalo k raziskavam v vseh sektorjih, od medicine do prometa, proizvodnje in kmetijstva. Zahvaljujoč analizi in zbiranju podatkov v realnem času bo omrežje 5G omogočilo tudi umetno inteligenco ter učinkovitejše in bolj trajnostne sisteme. Namenjen bo kritičnim aplikacijam za spremljanje zdravja, diagnosticiranje in oskrbo; pametni domovi in pametnejša poraba energije; avtomatizacija industrije ter povezana in avtomatizirana mobilnost.

Z izvedbenim sklepom Komisije o pasovih 900 MHz in 1 800 MHz bosta ta frekvenčna pasova pripravljena za uporabo za aplikacije 5G, hkrati pa bo zagotovljena tehnološka nevtralnost in nevtralnost storitev. To bo omogočilo boljšo povezljivost za kritične aplikacije pri spremljanju zdravja, diagnosticiranju in oskrbi; pametni domovi in optimizirana poraba energije; ter povezana in avtomatizirana mobilnost za varnejše in učinkovitejše prometne sisteme. Poleg usklajenih „pionerskih pasov“ za 5G je Skupina za politiko radiofrekvenčnega spektra ugotovila, da je treba pasove, ki se uporabljajo za prejšnje generacije mobilnih komunikacij (2G, 3G, 4G), dati na voljo tudi za najnovejši tehnološki razvoj. Posodobitev tehničnih in regulativnih pogojev za te pasove bo prispevala k ustvarjanju okolja, pripravljenega za sprejemanje inovativnih aplikacij.

Inteligentni promet, ravnanje z odpadki in drugi sistemi interneta stvari ter raziskave: Posodobljeni pogoji za uporabo spektra utirajo pot 

Naprave kratkega dosega običajno vključujejo ročne ali prenosne naprave, ki jih lahko zlahka vzamemo s seboj prek meja. Segajo od vsakdanjih potrošniških pripomočkov, kot so pametni telefoni in ušesne slušalke, do čitalcev črtnih kod, ki se uporabljajo v trgovini na drobno in v logistiki, ter vsadkov medicinskih pripomočkov. Te brezžične naprave služijo tudi našim skupnostim, saj so vgrajene v inteligentne prometne sisteme, sisteme ravnanja z odpadki in energetske sisteme, kar prispeva k njihovi večji učinkovitosti, trajnosti in zanesljivosti.

Namen izvedbenega sklepa Komisije o napravah kratkega dosega je upoštevati nov tehnološki razvoj, povezan z napravami kratkega dosega. Prvič, izvedbeni sklep posodablja ključne opredelitve v zvezi s prometno in prometno telematiko, ki vključujejo naprave kratkega dosega, ki so ključne za zbiranje in prenos informacij o vozilih v inteligentnih prometnih sistemih (ITS). Sledenje, beleženje in prenos podatkov, ki jih ustvarijo vozila, lahko bistveno izboljša zanesljivost in varnost prometnih sistemov. Omogoči lahko optimizacijo prometa in na koncu zmanjša stroške, na primer tovornega prometa. Drugič, izvedbeni sklep dodaja uporabo jedrske magnetne resonance (NMR) regulativnemu okviru naprav kratkega dosega. Natančneje, določa tehnične pogoje za uporabo spektra za aplikacije NMR. Raziskave uporabljajo NMR v medicini (tj. MRI), kemiji in drugih industrijskih sektorjih za preučevanje zadeve.   

Posodobitev regulativnega okvira naprav kratkega dosega zagotavlja širše razumevanje in doslednost v celotni industriji. V skladu z najnovejšim tehnološkim napredkom pomeni osmo posodobitev pravil za uskladitev tehničnih pogojev na področju radiofrekvenčnega spektra za SRD.

5 GHz Wi-Fi v vozilih, na letalih in brezpilotnih zrakoplovih: Posodobitev tehničnih pogojev

Za pokrivanje majhnega območja z brezžično povezljivostjo uporabljamo brezžične dostopovne sisteme (WAS), vključno z radijskimi lokalnimi omrežji (RLAN), kot je Wi-Fi, v stavbah (v zaprtih prostorih) in na prostem. Izvedbeni sklep nadgrajuje in nadalje razvija podlago tehničnih pogojev, ki omogočajo brezžično povezljivost na podlagi 5 GHz Wi-Fi, tudi v letalih, vlakih, avtomobilih, avtobusih in drugih cestnih vozilih. Cilj te pobude je zmanjšati morebitno škodljivo motenje drugih naprav, ki uporabljajo spekter, kot so meroslovni in vojaški radarji, ter opreme, ki se uporablja za raziskovanje Zemlje in vesolja. Prav tako je odločitev ključna za omogočanje novih možnosti za povezljivost v vozilih in v prometnem sektorju.

Natančneje, odločitev o pasu 5 GHz pojasnjuje, da je brezžični internet v zaprtih prostorih mogoč v vseh treh podpasih: 5150–5 250 MHz, 5250–5 350 MHz in 5470–5 725 MHz. Omrežje Wi-Fi na prostem lahko uporablja frekvenčni pas 5470–5 725 MHz in pas 5150–5 250 MHz (z omejitvami). Na nacionalni ravni lahko države članice odobrijo naprave za brezžično povezljivost v zaprtih prostorih na vlakih, kjer je uporaba enostavnejša in omejena, v frekvenčnih pasovih 5250–5 350 MHz in 5470–5725 MHz. Poleg tega lahko sistemi Wi-Fi na krovu velikih zrakoplovov še naprej uporabljajo pas 5 GHz do konca leta 2028. Do leta 2028 bi morala biti na trgu na voljo ustrezna oprema Wi-Fi, ki deluje v spodnjem pasu 6 GHz (kot je bilo usklajeno s prejšnjim izvedbenim sklepom Komisije), za uporabo na krovu velikih zrakoplovov. S tem prehodnim obdobjem se bodo ohranile sedanje naložbe, letalski industriji pa bo na voljo dovolj časa za prilagoditev. Sklep obravnava tudi brezžično povezljivost dronov, ki bodo lahko uporabljali samo pas 5170–5 250 MHz.

Pomen politike EU o radijskem spektru

Nadgrajena, hitra in zanesljiva omrežja bodo odskočna deska za digitalno preobrazbo ter boljše storitve in proizvode po vsej Evropi. Komisija in države članice so določile ambiciozne cilje za uvedbo naprednih omrežij. V skladu z akcijskim načrtom za 5G bi morala omrežja 5G do leta 2025 zajemati vsa mestna območja in glavne prometne poti. Poleg tega je eden od ciljev programa politike za digitalno desetletje, ki ga je predlagala Komisija, zajeti vsa naseljena območja z omrežjem 5G in do leta 2030 vsem gospodinjstvom v EU zagotoviti gigabitno povezljivost.

 

Za sklic: 

Izvedbeni sklep Komisije o harmonizaciji frekvenčnih pasov 900 MHz in 1 800 MHz za prizemne sisteme, ki lahko v Uniji zagotavljajo elektronske komunikacijske storitve

Izvedbeni sklep Komisije o uskladitvi radijskega spektra za uporabo naprav kratkega dosega v frekvenčnih pasovih 874–876 MHz in 915–921 MHz

Izvedbeni sklep Komisije o posodobitvi usklajenih tehničnih pogojev na področju uporabe radiofrekvenčnega spektra za naprave kratkega dosega

Izvedbeni sklep Komisije o usklajeni uporabi radiofrekvenčnega spektra v frekvenčnem pasu 5 GHz za uvedbo brezžičnih dostopovnih sistemov, vključno z radijskimi lokalnimi omrežji