Skip to main content
Kształtowanie cyfrowej przyszłości Europy
Event | Publikacja

Webinarium Rady UE-USA ds. Handlu i Technologii na temat cyberbezpieczeństwa dla MŚP

Komisja Europejska organizuje obecnie wraz z Departamentem Handlu USA pierwsze seminarium internetowe grupy roboczej Rady ds. Handlu i Technologii UE-USA nr 9 – Promowanie dostępu MŚP do narzędzi cyfrowych i korzystania z nich. Seminarium internetowe odbędzie się 25 stycznia 2022 r. w godz. 15.00–17.00 (czasu środkowoeuropejskiego).

flags of the EU and of the US

To seminarium internetowe jest pierwszym z serii szkoleń i sesji słuchania dla europejskich i amerykańskich MŚP na temat transformacji cyfrowej, które odbywają się w kontekście Rady ds. Handlu i Technologii między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi.

Pierwsza część webinarium będzie obejmować szkolenie na temat tego, w jaki sposób MŚP mogą rozpoznać cyberprzestępców i zagrożenia dla swojej działalności w internecie, chronić się przed ryzykiem związanym z prowadzeniem działalności w internecie oraz zapewnić bezpieczeństwo produktów i usług, które sprzedają.  Planujemy, że na czele tej pierwszej części webinarium stoi instruktor z UE i USA.  W drugiej części głos będzie otwarty dla MŚP, aby wyjaśnić główne wyzwania związane z cyberbezpieczeństwem, dzielić się najlepszymi praktykami i kierować zalecenia bezpośrednio do przewodniczących grupy roboczej oraz unijnych i amerykańskich decydentów politycznych obecnych na posiedzeniu.

W załączeniu znajdą Państwo bardziej szczegółowy opis i porządek obrad(.pdf) webinarium, które będzie dostępne w siedmiu językach: angielskim, francuskim, niemieckim, włoskim, hiszpańskim, polskim i rumuńskim.

Ponieważ rejestracja ogranicza się do maksymalnie 750 osób i dążymy do zapewnienia odpowiedniej równowagi między uczestnikami z USA i z UE, zachęcamy do jak najszybszego wypełnienia formularza rejestracyjnego.

Wszyscy potwierdzeni uczestnicy otrzymają link do spotkania bliżej daty wydarzenia.

Wszyscy niepotwierdzeni uczestnicy będą mieli dostęp do nagrania po posiedzeniu. Szkolenie zostanie nagrane i udostępnione za pośrednictwem linku po posiedzeniu.   Dyskusja nie zostanie nagrywana.

Komisja Europejska pragnie również dowiedzieć się, jakie wyzwania napotyka Pan w związku z transformacją cyfrową, i zachęca Państwa do wzięcia udziału w ankiecie, aby dowiedzieć się, jakie wyzwania cyfrowe są najbardziej istotne.

Porządek obrad

Wszelkie pytania lub informacje można przesyłać pocztą elektroniczną na adres TTC-WG9@ec.europa.eu lub kontaktować się z Futurium