Skip to main content
Kształtowanie cyfrowej przyszłości Europy
Policy and legislation | Publikacja

Europejski akt o wolności mediów – wniosek dotyczący rozporządzenia i zalecenia

Wniosek dotyczący rozporządzenia i zalecenie dotyczące europejskiego aktu o wolności mediów.

Proponowane rozporządzenie zawiera zabezpieczenia przed ingerencją polityczną w decyzje redakcyjne i przed inwigilacją. Kładzie się w nim nacisk na niezależność i stabilne finansowanie mediów publicznych, a także na przejrzystość własności mediów i przydziału reklam państwowych. 

Zalecenie w sprawie wewnętrznych zabezpieczeń niezależności redakcyjnej i przejrzystości własności w sektorze mediów we wszystkich językach urzędowych UE.

Related content