Skip to main content
Kształtowanie cyfrowej przyszłości Europy
Brochure | Publikacja

Przewodnik po możliwościach finansowania ze środków UE na rzecz cyfryzacji przedsiębiorstw

Komisja Europejska stworzyła różne możliwości finansowania dla przedsiębiorstw, w szczególności MŚP.

Cyfryzacja europejskich przedsiębiorstw ma zasadnicze znaczenie dla przyszłej konkurencyjności i wzrostu gospodarczego. Umożliwia to przedsiębiorstwom wprowadzanie innowacji w zakresie produktów, usług, procesów i modeli biznesowych.

Wiele europejskich przedsiębiorstw musiało przyspieszyć cyfryzację, a przygotowania lub planowania były niewielkie ze względu na ograniczenia w przemieszczaniu się. Chociaż szybko dostosowują one modele biznesowe i stosują nowe technologie cyfrowe, należy zrobić więcej, aby europejskie przedsiębiorstwa stały się bardziej zdolne do korzystania z technologii cyfrowych i bardziej odporne na wstrząsy.

W poniższym przewodniku (.pdf) przedstawiono sześć programów finansowania, które mają pomóc państwom członkowskim i doradzać przedsiębiorstwom.

  1. Horyzont Europa
  2. Program „Cyfrowa Europa”
  3. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
  4. InvestEU
  5. Instrument „Łącząc Europę”
  6. Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności

Możliwości te pomogą Europie przyspieszyć transformację cyfrową przedsiębiorstw – konieczność w gospodarce cyfrowej i zasadniczy punkt cyfrowego kompasu: Europejska droga w cyfrowej dekadzie”. Kompas obejmuje dwa ambitne cele na 2030 r.:

  1. 75 proc. przedsiębiorstw w UE powinno korzystać z chmury, AI, dużych zbiorów danych
  2. Ponad 90 proc. MŚP powinno osiągnąć co najmniej podstawowy poziom wykorzystania technologii cyfrowych

Cele te mają na celu ukierunkowanie inwestycji i reform na dostosowanie Europy do ery cyfrowej, a tym samym wzmocnienie konkurencyjności i dobrobytu rynku europejskiego. 

 

Pliki do pobrania

Digitalisation of businesses - A guide to EU funding opportunities (.pdf)
Pobierz