Skip to main content
Kształtowanie cyfrowej przyszłości Europy
Digibyte | Publikacja

UE i Australia przyspieszają współpracę cyfrową

12 czerwca 2024 r. Unia Europejska i Australia przeprowadziły swój drugi dialog cyfrowy.

The EU and Australia accelerate their digital cooperation

iStock Photo Getty Images +

Dialog cyfrowy UE-Australia ma na celu promowanie transformacji cyfrowej sprzyjającej włączeniu społecznemu i wspieranie innowacji. Obaj partnerzy podzielają silne zaangażowanie na rzecz demokracji, praworządności i praw człowieka. W szybko zmieniającym się świecie cyfrowym UE i Australia postanowiły wznowić dialog cyfrowy po przerwie spowodowanej pandemią.

Przy okazji dialogu cyfrowego UE i Australia zgodziły się na ściślejszą i systematyczną współpracę na platformach oraz, jako konkretny konkretny krok, podpisały umowę administracyjną wspierającą egzekwowanie przepisów dotyczących mediów społecznościowych. Partnerzy wymieniali się również informacjami na temat sztucznej inteligencji (AI): UE dzieli się swoimi doświadczeniami związanymi z ustanowieniemaktu o sztucznej inteligencji, który obecnie wchodzi w życie, oraz tym, w jaki sposób AI Obędzie kierować działaniami w zakresie badań naukowych i innowacji, a także określać międzynarodowe zaangażowanie w różne aspekty AI.  Ponadto UE i Australia zgodziły się zbadać sposoby promowania bezpiecznej, interoperacyjnej i godnej zaufania gospodarki opartej na danych ukierunkowanej na człowieka. Partnerzy uznali również, że współpraca międzynarodowa w dziedzinie cyberbezpieczeństwa może odegrać ważną rolę w utrzymaniu globalnej, otwartej, stabilnej i bezpiecznej cyberprzestrzeni poprzez ochronę infrastruktury krytycznej oraz wymianę oprogramowania ransomware i świadomości sytuacyjnej. W tym kontekście UE i Australia omówiły bezpieczną łączność, w tym kable podmorskie.

Dialog cyfrowy rozpoczął Roberto Viola, dyrektor generalny ds. sieci komunikacyjnych, treści i technologii w Komisji Europejskiej. Współprzewodniczyli mu Thibaut Kleiner, dyrektor ds. strategii politycznych i działań informacyjnych w Dyrekcji Generalnej ds. Sieci Komunikacyjnych, Treści i Technologii Komisji Europejskiej oraz australijska zastępca sekretarza Helen Wilson.