Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Call for tenders | Publicație

Comisia lansează un apel pentru menținerea și dezvoltarea Observatorului european al mass-mediei digitale

Comisia Europeană a publicat o cerere de oferte pentru a menține și a dezvolta în continuare activitatea Observatorului european al mass-mediei digitale (EDMO). EDMO servește drept platformă de colaborare pentru verificatorii veridicității informațiilor, cadre universitare și cercetători, îi conectează în mod activ cu organizațiile mass-media și cu experții în educație în domeniul mass-mediei și oferă sprijin factorilor de decizie. Cererea de oferte a fost deschisă la 24 august și se va desfășura până la 19 septembrie 2022, ora 16: 00 CET.

Operatorii economici interesați de prezenta cerere de propuneri sunt invitați să depună o ofertă prin intermediul sistemului de depunere electronică (e-Submission) disponibil pe site-ul TED e-Tendering.

Prezenta cerere de oferte în valoare de până la 4 de milioane EUR reprezintă un pas în direcția consolidării eforturilor rețelei europene de verificatori ai veridicității informațiilor și de cercetători universitari pentru a combate dezinformarea online. Platforma EDMO pune la dispoziția practicienilor din domeniul mass-mediei, a experților în educație în domeniul mass-mediei, a profesorilor și a cetățenilor resurse menite să sporească gradul de conștientizare, să consolideze reziliența la dezinformarea online și să sprijine campaniile de alfabetizare mediatică.

EDMO este, de asemenea, implicat în dezvoltarea unui cadru care să asigure accesul securizat la datele platformelor pentru cercetătorii universitari care lucrează pentru o mai bună înțelegere a dezinformării.

EDMO este dotat cu centre naționale și regionale care își valorifică cunoștințele despre mediile locale de informare pentru a detecta, a analiza și a denunța campaniile de dezinformare din Europa.

EDMO a fost unul dintre elementele planului de acțiune detaliat al Comisiei privind combaterea dezinformării, publicat la 5 decembrie 2018.

Mai multe detalii privind cererea de propuneri