Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Română

Transformarea digitală oferă Africii oportunități extraordinare.

    Harta Africii cu „Africa” scrisa deasupra ei

În Orientările politice pentru Comisia Europeană 2019-2024, președinta Ursula von der Leyen a solicitat o nouă strategie cuprinzătoare cu Africa și să sprijine continentul în conceperea și punerea în aplicare a propriilor soluții la provocările locale.

Transformarea digitală în Africa

Cel de -al șaselea forum de afaceri UE-Africa (.pdf) care a avut loc la Abidjan în noiembrie 2017 a concluzionat că economia digitală este un motor al creării de locuri de muncă favorabile incluziunii și al dezvoltării durabile. Economia digitală oferă soluții eficiente din punctul de vedere al costurilor la provocările actuale în materie de dezvoltare.

Participanții la forumul de afaceri au recunoscut importanța unei platforme de cooperare digitală UE-Africa care să implice toate părțile interesate relevante. O astfel de platformă asigură contribuția la măsurile decise de actorii publici, facilitează punerea în aplicare a soluțiilor convenite de comun acord și îmbunătățește cooperarea dintre factorii de decizie publici, băncile de dezvoltare, întreprinderile private și societatea civilă.

În urma forumului de afaceri, fișierul Digital4Development (.pdf) a fost acceptat ca o politică de sine stătătoare a Uniunii Europene care vizează:

  • sprijinirea integrării digitale a continentului african sub îndrumarea Uniunii Africane;
  • sprijinirea implementării unei conectivități în bandă largă la prețuri accesibile și asigurarea unei legături directe cu UE prin intermediul unei infrastructuri transfrontaliere;
  • sprijinirea partenerilor africani în ceea ce privește dotarea tinerilor cu competențe digitale pentru viitor;
  • utilizarea potențialului antreprenorilor digitali africani pentru a crea locuri de muncă durabile;
  • investiții în implementarea serviciilor digitale, cum ar fi e-guvernarea, e-educația, e-sănătatea, comerțul electronic, e-agricultura sau tehnologia fin pentru a crea incluziune, eficiență, transparență și servicii mai bune pentru cetățeni.

În acest scop, DG Connect a sprijinit crearea Coaliției Digitale pentru Dezvoltare. Această coaliție este un grup multipartit care reunește o serie de companii europene cu agențiile de dezvoltare din Germania, Franța și Belgia pentru a consilia Comisia Europeană cu privire la politica digitală. În 2020, acest efort a fost extins la un centru de parteneriat digital.

Grupul operativ UE-UA privind economia digitală

Comisia Europeană și Comisia Uniunii Africane au lansat un grup operativ UE-UA privind economia digitală în decembrie 2018. Grupul operativ a fost lansat în conformitate cu Noua Alianță UE-Africa pentru investiții și locuri de muncă durabile și ca parte a Forumului la nivel înalt Africa-Europa: „Cooperarea în era digitală”.

Grupul operativ a lucrat în cadrul unor componente ale conectivității, competențelor digitale, antreprenoriatului digital și serviciilor digitale. Acesta și-a prezentat raportul cu recomandări concrete de politică în cadrul Adunării Digitale, care a avut loc la București în iunie 2019.

Recomandările Grupului operativ UE-UA privind economia digitală vor ghida sprijinul UE pentru transformarea digitală a Africii către crearea unei piețe digitale unice africane în următorii ani.

Recomandările grupului operativ sunt reflectate în Strategia Uniunii Africane de transformare digitală pentru Africa, aprobată prin Declarația Sharm El Sheik (.pdf) în octombrie 2019. Luând în considerare acțiunile propuse prevăzute în raportul grupului operativ, strategia va contribui la valorificarea tehnologiilor digitale și a inovării pentru a transforma societatea și economia africană, pentru a genera o creștere economică favorabilă incluziunii, pentru a stimula crearea de locuri de muncă și pentru a elimina decalajul digital.

Cele mai recente știri

PRESS RELEASE |
Comisia deschide programul Europa digitală pentru Turcia

Comisia Europeană a semnat cu Turcia un acord de asociere pentru programul Europa digitală. În urma semnării și după finalizarea proceselor de ratificare aferente, acordul de asociere va intra în vigoare.

PRESS RELEASE |
„Roamingul la tarife naționale” UE-Moldova mai aproape de realitate

Comisia a adoptat astăzi o propunere de includere a roamingului în Acordul de asociere UE-Moldova. După finalizarea tuturor etapelor necesare, vizitatorii moldoveni în UE își vor putea utiliza telefoanele mobile în aceleași condiții de preț ca și cum ar fi în Moldova, în timp ce călătorii din UE vor beneficia de aceleași drepturi atunci când vizitează Moldova.

Conținut asociat

Imaginea de ansamblu

Politica externă

Pe măsură ce tot mai multe țări sunt inspirate de modelul digital european, întreprinderile europene au mai multe oportunități de a face afaceri, creând mai multe locuri de muncă pentru cetățeni.

Citiți și

Vecinii UE

Comisia Europeană colaborează îndeaproape cu țări terțe apropiate din punct de vedere geografic de Uniunea Europeană.

Asia-Pacific

Asia-Pacific și UE continuă să își consolideze parteneriatul digital, asigurând creșterea în multe domenii, cum ar fi cercetarea și dezvoltarea, tehnologia 5G și IA.

Cele două Americi

Economia și societatea digitală fac parte acum în mod ferm din agenda relațiilor UE cu cele două Americi.