Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Publicație

Comisia publică Recomandarea privind criptografia post-cuantică

Astăzi, Comisia a publicat o recomandare privind criptografia postcuantică pentru a încuraja statele membre să elaboreze și să pună în aplicare o abordare armonizată pe măsură ce UE trece la criptografia postcuantică. Acest lucru va contribui la asigurarea securității infrastructurilor și serviciilor digitale ale UE în următoarea eră digitală.

Commission publishes Recommendation on Post-Quantum Cryptography

iStock photo Getty images plus

În timp ce tehnologiile cuantice vor aduce multe beneficii economice și societale, se preconizează că progresele în domeniul calculului cuantic vor facilita accesul actorilor rău intenționați la date sensibile, cu excepția cazului în care avansăm criptografia noastră.

Este esențial ca comunicațiile să rămână protejate în viitor pentru securitatea cetățenilor, a societăților, a economiilor și a pieței unice digitale a UE. Criptografia post-cuantică este una dintre soluțiile la această amenințare viitoare, deoarece se bazează pe probleme matematice care sunt dificil de rezolvat chiar și pentru computerele cuantice. Ca soluție bazată pe software, criptografia post-cuantică este compatibilă cu infrastructurile noastre existente în mai multe sectoare și, prin urmare, poate fi implementată relativ rapid.

Recomandarea abordează necesitatea unei abordări coordonate a tranziției Europei către o infrastructură digitală sigură cuantic. Aceasta va ajuta statele membre să elaboreze o strategie coerentă pe măsură ce migrează către modalități mai sigure de protejare a infrastructurilor lor digitale. Acest lucru va promova interoperabilitatea între țări, permițând sistemelor și serviciilor să funcționeze fără probleme la nivel transfrontalier.

Recomandarea completează activitatea desfășurată deja de multe țări și la nivel internațional pentru a dezvolta și selecta algoritmi de criptografie postcuantică pentru standarde, inclusiv eforturile de cercetare depuse de proiectele finanțate de UE, raportul recent al Agenției Europene pentru Securitate Cibernetică (ENISA) și discuțiile privind criptografia postcuantică la nivel internațional, cum ar fi în cadrul Consiliului pentru comerț și tehnologie UE-SUA și al dialogului cibernetic.

Mai multe informații

Recomandare privind criptografia post-cuantică 

Tehnologia cuantică