Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

O strategie europeană privind datele

Strategia privind datele se concentrează pe plasarea oamenilor pe primul loc în dezvoltarea tehnologiei și apărarea și promovarea valorilor și drepturilor europene în lumea digitală.

  Reprezentarea vizuală a datelor

Datele reprezintă o resursă esențială pentru creșterea economică, competitivitate, inovare, crearea de locuri de muncă și progresul societal în general.

Strategia europeană privind datele vizează crearea unei piețe unice a datelor care să asigure competitivitatea și suveranitatea datelor la nivel mondial ale Europei. Spațiile europene comune ale datelor vor asigura disponibilitatea mai multor date pentru utilizare în economie și societate, menținând în același timp controlul întreprinderilor și al persoanelor care generează datele.

Aplicațiile bazate pe date vor aduce beneficii cetățenilor și întreprinderilor în multe moduri. Acestea pot:

 • îmbunătățirea asistenței medicale
 • crearea unor sisteme de transport mai sigure și mai curate
 • generați produse și servicii noi
 • reducerea costurilor serviciilor publice
 • îmbunătățirea durabilității și a eficienței energetice

Comisia a propus un regulament privind guvernanța europeană a datelor ca parte a strategiei sale în materie de date. Acest nou regulament va juca un rol vital în asigurarea poziției de lider a UE în economia globală a datelor.

La 23 februarie 2022, Comisia a propus un regulament privind normele armonizate privind accesul echitabil la date și utilizarea acestora (Legea privind datele). Legea privind datele este un pilon-cheie al strategiei europene privind datele. Obiectivul său principal este de a face din Europa un lider în economia datelor prin valorificarea potențialului cantității tot mai mari de date industriale, pentru a aduce beneficii economiei și societății europene. 

Pentru a asigura în continuare poziția de lider a UE în economia globală a datelor, strategia europeană privind datele intenționează:

 • adoptarea de măsuri legislative privind guvernanța, accesul și reutilizarea datelor. De exemplu, pentru schimbul de date între întreprinderi și guvern în interes public;
 • să facă datele disponibile pe scară mai largă prin deschiderea unor seturi de date publice de mare valoare în întreaga UE și să permită reutilizarea lor în mod gratuit;
 • să investească 2 miliarde EUR într-un proiect european cu impact ridicat pentru a dezvolta infrastructuri de prelucrare a datelor, instrumente de schimb de date, arhitecturi și mecanisme de guvernanță pentru partajarea înfloritoare a datelor și pentru a combina infrastructurile cloud eficiente din punct de vedere energetic și fiabile și serviciile conexe;
 • facilitarea accesului la servicii de cloud sigure, echitabile și competitive, facilitând crearea unei piețe de achiziții publice pentru serviciile de prelucrare a datelor și creând claritate cu privire la cadrul de reglementare aplicabil privind cadrul de reglementare privind cloud computing-ul normelor privind cloud-ul.

Întreprinderile vor avea la dispoziție mai multe date pentru a inova ca urmare a strategiei privind datele. Comisia Europeană a publicat deja un raport privind schimbul de date între întreprinderi și guvern (B2G). Raportul, elaborat de un grup de experți la nivel înalt, conține un set de recomandări politice, juridice și de finanțare care vor contribui la transformarea schimbului de date B2G în interes public într-o practică scalabilă, responsabilă și durabilă în UE.

Consultare deschisă

Consultarea publică deschisă privind strategia europeană privind datele s-a desfășurat în perioada 19 februarie-31 mai 2020. Raportul de sinteză face bilanțul contribuțiilor și prezintă tendințele preliminare care rezultă din acestea, concentrându-se asupra aspectelor cantitative.

De asemenea, Comisia a organizat o consultare publică deschisă cu privire la Legea privind datele, o parte esențială a strategiei privind datele. Raportul de sinteză oferă o imagine de ansamblu a contribuțiilor. 

Link-uri utile

Cele mai recente știri

Related Content

Big Picture

Datele

Datele sunt pretutindeni, iar ritmul lor de creștere este fără precedent. Comisia a elaborat o Strategie europeană privind datele care ne va ajuta să valorificăm beneficiile acestei creșteri.

Dig deeper

Legea datelor

Legea privind datele este o măsură esențială pentru a pune la dispoziție mai multe date pentru a fi utilizate în conformitate cu normele și valorile UE.

Legea europeană privind guvernanța datelor

Un act legislativ european privind guvernanța datelor, care este pe deplin în conformitate cu valorile și principiile UE, va aduce beneficii semnificative cetățenilor și întreprinderilor din UE.

Date mari

Datele au devenit un atu esențial pentru economie și societățile noastre, iar nevoia de a înțelege „big data” conduce la inovații în tehnologie.

See Also

Cloud computing

Comisia își propune să permită accesul întreprinderilor europene la infrastructuri și servicii cloud sigure, durabile și interoperabile.

Alte