Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Cloud verde și centre de date verzi

Comisia analizează măsuri de îmbunătățire a eficienței energetice și a performanței economiei circulare în cloud computing și centre de date.

    „”

Getty

Tehnologiile digitale pot oferi soluții ecologice pentru diferite sectoare ale economiei. La fel de importantă este „ecologizarea” sectorului digital în sine.

S-a estimat că tehnologiile digitale reprezintă între 5 și 9 % din consumul global de energie electrică. Acest lucru este probabil să crească odată cu digitalizarea și tehnologiile emergente, cum ar fi inteligența artificială, internetul obiectelor și blockchain. Acest lucru poate duce la creșterea problematică a emisiilor de gaze cu efect de seră dacă nu se iau măsuri adecvate.

Comisia Europeană a realizat un studiu privind tehnologiile și politicile de cloud computing eficiente din punct de vedere energetic pentru o piață a cloudului ecologică, care abordează problema creșterii consumului de energie ca urmare a extinderii serviciilor de cloud computing în Europa.

Scenarii posibile pentru dezvoltarea cererii de energie a centrelor de date

Tema cloud computingului eficient din punct de vedere energetic a devenit o prioritate pentru UE. Centrele de date trebuie să devină mai eficiente din punct de vedere energetic, să reutilizeze energia reziduală, cum ar fi căldura și să utilizeze mai multe surse regenerabile de energie, pentru a deveni neutre din punctul de vedere al emisiilor de dioxid de carbon până în 2030.

Pentru a atinge acest obiectiv, Comisia se va baza pe o combinație de instrumente existente, revizuiri ale legislației existente și inițiative noi.

Instrumentele existente includ:

De asemenea, Comisia leagă centrele de date eficiente din punct de vedere energetic de inițiativele politice și de finanțare, în special prin:

În prezent, Comisia efectuează un studiu pentru a aborda lipsa unor definiții și metode general acceptate pentru a evalua eficiența energetică, neutralitatea climatică și sustenabilitatea globală a centrelor de date: „Ecologizarea serviciilor și rețelelor de cloud computing și de comunicații electronice: către neutralitatea climatică până în 2050”.

Cele mai recente știri

NEWS ARTICLE |
Sondaj privind sinergiile dintre centrele de date și sistemele energetice

Un nou studiu privind centrele de date și sinergiile sistemelor energetice (DCESS) va analiza modul în care sistemele energetice locale pot utiliza căldura reziduală și apa generată de operațiunile centrelor de date. Contractanții care efectuează studiul se adresează acum părților interesate pentru feedback și alte contribuții.

Conținut asociat

Imaginea de ansamblu

Cloud computing

Comisia își propune să permită accesul întreprinderilor europene la infrastructuri și servicii cloud sigure, durabile și interoperabile.

Citiți și

Explorați acest site