Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Cloud verde și centre de date verzi

Comisia analizează măsuri de îmbunătățire a eficienței energetice și a performanței economiei circulare în cloud computing și în centrele de date.

    „”

Getty

Tehnologiile digitale pot oferi soluții ecologice pentru diferite sectoare ale economiei. La fel de importantă este și „ecologizarea” sectorului digital însuși.

S-a estimat că tehnologiile digitale reprezintă între 5 și 9 % din consumul mondial de energie electrică. Acest lucru este probabil să crească odată cu digitalizarea și tehnologiile emergente, cum ar fi inteligența artificială, internetul obiectelor și tehnologia blockchain. Acest lucru poate duce la creșterea problematică a emisiilor de gaze cu efect de seră dacă nu se iau măsuri adecvate.

Comisia Europeană a realizat un studiu privind tehnologiile și politicile de cloud computing eficiente din punct de vedere energetic pentru o piață a cloud computingului ecologică, care abordează problema creșterii consumului de energie ca urmare a extinderii serviciilor de cloud în Europa.

Scenarii posibile pentru dezvoltarea cererii de energie a centrelor de date

Tema cloud computingului eficient din punct de vedere energetic a devenit o prioritate pentru UE. Centrele de date trebuie să devină mai eficiente din punct de vedere energetic, să reutilizeze energia reziduală, cum ar fi căldura, și să utilizeze mai multe surse regenerabile de energie, pentru a deveni neutre din punctul de vedere al emisiilor de dioxid de carbon până în 2030.

Pentru a îndeplini acest obiectiv, Comisia se va baza pe o combinație de instrumente existente, pe revizuiri ale legislației existente și pe noi inițiative.

Instrumentele existente includ:

Comisia leagă, de asemenea, centrele de date eficiente din punct de vedere energetic cu inițiativele de politică și de finanțare, în special prin:

În prezent, Comisia efectuează un studiu pentru a aborda lipsa unor definiții și metode general acceptate de evaluare a eficienței energetice, a neutralității climatice și a durabilității globale a centrelor de date: „Ecologizarea serviciilor și rețelelor de cloud computing și de comunicații electronice: către neutralitatea climatică până în 2050”.

Ultimele știri

PRESS RELEASE |
Comisia lansează cereri de investiții de peste 176 de milioane EUR în capacități digitale și tehnologie

Comisia Europeană a lansat un nou set de cereri de propuneri în cadrul programelor de lucru 2023-2024 ale programului Europa digitală pentru a consolida capacitățile digitale în întreaga UE. Aceste cereri de propuneri sunt deschise întreprinderilor, administrațiilor publice și altor entități din statele membre ale UE, din țările AELS/SEE și din țările asociate. Bugetul pentru acest set de cereri de propuneri este de peste 176 de milioane EUR.

PRESS RELEASE |
Commission makes first payment of €202 million to Finland under the Recovery Facility

The European Commission opened a new set of calls for proposals under the 2023-2024 Work Programmes of the Digital Europe Programme to strengthen digital capacities across EU. These calls are open to businesses, public administrations, and other entities from the EU Member States, EFTA/EEA countries, and associated countries. The budget for this set of calls is over €176 million.

Conținut asociat

Imaginea de ansamblu

Cloud computing

Comisia Europeană își propune să ofere întreprinderilor și autorităților publice europene acces la infrastructuri și servicii cloud sigure, durabile și interoperabile.

Citiți și

Explorați acest site