Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Zeleni oblak i zeleni podatkovni centri

Komisija istražuje mjere za poboljšanje energetske učinkovitosti i uspješnosti kružnog gospodarstva u računalstvu u oblaku i podatkovnim centrima.

    „”

Getty

Digitalne tehnologije mogu ponuditi zelena rješenja za različite sektore gospodarstva. Jednako je važna i „ekologizacija” samog digitalnog sektora.

Procjenjuje se da digitalne tehnologije čine između 5 i 9 % svjetske potrošnje električne energije. To će se vjerojatno povećati digitalizacijom i tehnologijama u nastajanju kao što su umjetna inteligencija, internet stvari i lanci blokova. To može dovesti do problematičnog povećanja emisija stakleničkih plinova ako se ne poduzmu odgovarajuće mjere.

Europska komisija provela je studiju o energetski učinkovitim tehnologijama računalstva u oblaku i politikama za ekološki prihvatljivo tržište oblaka koje se bavi pitanjem sve veće potrošnje energije zbog širenja usluga računalstva u oblaku u Europi.

Mogući scenariji za razvoj energetske potražnje podatkovnih centara

Tema energetski učinkovitog računalstva u oblaku postala je prioritet EU-a. Podatkovni centri moraju postati energetski učinkovitiji, ponovno upotrijebiti otpadnu energiju kao što je toplina i upotrebljavati više obnovljivih izvora energije kako bi do 2030. postali ugljični neutralni.

Kako bi ostvarila taj cilj, Komisija će se oslanjati na kombinaciju postojećih instrumenata, preispitivanja postojećeg zakonodavstva i novih inicijativa.

Postojeći instrumenti uključuju:

Komisija povezuje i energetski učinkovite podatkovne centre s inicijativama politike i financiranja, posebno putem:

Komisija trenutačno provodi studiju kako bi se riješio problem nedostatka općeprihvaćenih definicija i metoda za procjenu energetske učinkovitosti, klimatske neutralnosti i opće održivosti podatkovnih centara: „Ekologizacija računalstva u oblaku i elektroničkih komunikacijskih usluga i mreža: prema klimatskoj neutralnosti do 2050.”

Najnovije vijesti

PRESS RELEASE |
Komisija poziva na ulaganje više od 176 milijuna eura u digitalne kapacitete i tehnologiju

Europska komisija objavila je novi skup poziva na podnošenje prijedloga u okviru programa rada programa Digitalna Europa za razdoblje 2023.–2024. kako bi ojačala digitalne kapacitete u cijelom EU-u. Ti su pozivi otvoreni poduzećima, javnim upravama i drugim subjektima iz država članica EU-a, zemalja EFTA-e/EGP-a i pridruženih zemalja. Proračun za taj skup poziva iznosi više od 176 milijuna eura.

PRESS RELEASE |
Commission makes first payment of €202 million to Finland under the Recovery Facility

The European Commission opened a new set of calls for proposals under the 2023-2024 Work Programmes of the Digital Europe Programme to strengthen digital capacities across EU. These calls are open to businesses, public administrations, and other entities from the EU Member States, EFTA/EEA countries, and associated countries. The budget for this set of calls is over €176 million.

Povezani sadržaj

Šira slika

Računalstvo u oblaku

Cilj je Europske komisije europskim poduzećima i javnim tijelima omogućiti pristup sigurnim, održivim i interoperabilnim infrastrukturama i uslugama računalstva u oblaku.

Pogledajte i sljedeći sadržaj

Istražite ovu stranicu