Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Publikácia

Komisia víta politickú dohodu o akte o kybernetickej odolnosti

Komisia víta politickú dohodu dosiahnutú v minulej noci medzi Európskym parlamentom a Radou o akte o kybernetickej odolnosti, ktorú Komisia navrhla v septembri 2022.

Commission welcomes political agreement on Cyber Resilience Act

Akt o kybernetickej odolnosti je prvým právnym predpisom svojho druhu na svete. Zlepší sa ňou úroveň kybernetickej bezpečnosti digitálnych produktov v prospech spotrebiteľov a podnikov v celej EÚ, keďže sa ním zavádzajú primerané povinné požiadavky kybernetickej bezpečnosti pre všetok hardvér a softvér, od detských monitorov, inteligentných hodiniek a počítačových hier až po firewall a smerovače.  Produkty s rôznymi stupňami súvisiaceho rizika budú mať rôzne bezpečnostné požiadavky. Menej ako 10 % výrobkov bude predmetom hodnotenia treťou stranou.

Tlačová správa v plnom znení

Related content

Akt o kybernetickej odolnosti – prehľad

Factsheet / infographic | 01 December 2023

V akte o kybernetickej odolnosti sa zavádzajú povinné požiadavky na kybernetickú bezpečnosť hardvérových a softvérových produktov počas celého ich životného cyklu.