Skip to main content
Kształtowanie cyfrowej przyszłości Europy
Press release | Publikacja

Komisja z zadowoleniem przyjmuje porozumienie polityczne w sprawie aktu dotyczącego cyberodporności

Komisja z zadowoleniem przyjmuje porozumienie polityczne osiągnięte w zeszłym wieczorem między Parlamentem Europejskim a Radą w sprawie aktu dotyczącego cyberodporności, zaproponowanego przez Komisję we wrześniu 2022 r.

Commission welcomes political agreement on Cyber Resilience Act

Akt dotyczący cyberodporności jest pierwszym tego rodzaju prawodawstwem na świecie. Poprawi on poziom cyberbezpieczeństwa produktów cyfrowych z korzyścią dla konsumentów i przedsiębiorstw w całej UE, ponieważ wprowadza proporcjonalne obowiązkowe wymogi w zakresie cyberbezpieczeństwa dla całego sprzętu i oprogramowania, począwszy od monitorów dziecięcych, inteligentnych zegarków i gier komputerowych po zapory sieciowe i routery.  Produkty o różnym poziomie ryzyka będą miały różne wymogi w zakresie bezpieczeństwa. Mniej niż 10 % produktów będzie podlegać ocenie przez stronę trzecią.

Pełny tekst komunikatu prasowego

Related content

Akt o cyberodporności – zestawienie informacji

Factsheet / infographic | 01 grudzień 2023

Akt o cyberodporności wprowadza obowiązkowe wymogi w zakresie cyberbezpieczeństwa w odniesieniu do sprzętu i oprogramowania przez cały ich cykl życia.