Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Publikacija

Komisija pozdravlja politički dogovor o Aktu o kiberotpornosti

Komisija pozdravlja politički dogovor postignut prošle noći između Europskog parlamenta i Vijeća o Aktu o kiberotpornosti, koji je Komisija predložila u rujnu 2022.

Commission welcomes political agreement on Cyber Resilience Act

Akt o kiberotpornosti prvo je zakonodavstvo te vrste u svijetu. Poboljšat će se razina kibersigurnosti digitalnih proizvoda u korist potrošača i poduzeća diljem EU-a jer se uvode razmjerni obvezni kibersigurnosni zahtjevi za sav hardver i softver, od dječjih monitora, pametnih satova i računalnih igara do vatrozida i usmjerivača.  Proizvodi s različitim razinama rizika imat će različite sigurnosne zahtjeve. Manje od 10 % proizvoda podlijegat će procjenama trećih strana.

Cjelokupno priopćenje za javnost

Related content

Akt o kiberotpornosti – informativni članak

Factsheet / infographic | 01 prosinca 2023

Aktom o kiberotpornosti uvode se obvezni kibersigurnosni zahtjevi za hardverske i softverske proizvode tijekom njihova cijelog životnog ciklusa.