Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Publikation

Kommissionen välkomnar politisk överenskommelse om cyberresiliensakten

Kommissionen välkomnar den politiska överenskommelse som nåddes i kväll mellan Europaparlamentet och rådet om cyberresiliensakten, som kommissionen föreslog i september 2022.

Commission welcomes political agreement on Cyber Resilience Act

Cyberresiliensakten är den första lagstiftningen i sitt slag i världen. Det kommer att förbättra cybersäkerhetsnivån för digitala produkter till förmån för konsumenter och företag i hela EU, eftersom det inför proportionella obligatoriska cybersäkerhetskrav för all maskinvara och programvara, från babybildskärmar, smarta klockor och datorspel till brandväggar och routrar.  Produkter med olika risknivåer kommer att ha olika säkerhetskrav. Mindre än 10 % av produkterna kommer att bli föremål för tredjepartsbedömningar.

Pressmeddelande i sin helhet

Related content

Rättsakten om cyberresiliens – faktablad

Factsheet / infographic | 01 december 2023

Genom lagen om cyberresiliens införs obligatoriska cybersäkerhetskrav för maskinvaru- och programvaruprodukter under hela deras livscykel.