Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Väljaanne

Komisjon väljendab heameelt küberkerksuse õigusakti suhtes saavutatud poliitilise kokkuleppe üle

Komisjon väljendab heameelt Euroopa Parlamendi ja nõukogu vahel eelmisel ööl saavutatud poliitilise kokkuleppe üle küberkerksuse õigusakti kohta, mille kohta komisjon tegi ettepaneku 2022. aasta septembris.

Commission welcomes political agreement on Cyber Resilience Act

Küberkerksuse seadus on esimene omataoline õigusakt maailmas. See parandab digitoodete küberturvalisuse taset, millest saavad kasu tarbijad ja ettevõtjad kogu ELis, kuna sellega kehtestatakse proportsionaalsed kohustuslikud küberturvalisuse nõuded kogu riist- ja tarkvarale, alates beebimonitoridest, nutikelladest ja arvutimängudest kuni tulemüüride ja ruuteriteni.  Erineva riskitasemega toodetel on erinevad turvanõuded. Kolmandad isikud hindavad vähem kui 10 % toodetest.

Pressiteate täistekst

Related content

Kübervastupidavusvõime õigusakt – teabeleht

Factsheet / infographic | 01 detsember 2023

Kübervastupidavusvõime õigusaktiga kehtestatakse riist- ja tarkvaratoodetele kohustuslikud küberturvalisuse nõuded kogu nende olelusringi jooksul.