Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Doména najvyššej úrovne.eu

Doména najvyššej úrovne.eu dáva Európe vlastnú internetovú identitu, zvyšuje viditeľnosť EÚ, zvyšuje výber mien domén a podporuje elektronický obchod.

Doména najvyššej úrovne.eu (TLD) posilňuje identitu Únie a podporuje online hodnoty Únie, ako je viacjazyčnosť, rešpektovanie súkromia a bezpečnosti používateľov, dodržiavanie ľudských práv, ako aj osobitné priority Únie v digitálnej oblasti.

TLD.eu umožňuje používateľom vytvoriť celoeurópsku internetovú identitu pre svoje webové stránky a e-mailové adresy.

S 3,72 miliónmi registrovaných doménových mien.eu v októbri 2023 je TLD.eu deviatym najväčším krajským kódom TLD na svete, čo umožňuje občanom EÚ, podnikom a organizáciám usadeným v Únii zaregistrovať názov domény. Používajú ho aj inštitúcie, agentúry a orgány Únie. TLD.eu je k dispozícii vo všetkých abecedách používaných v celej EÚ.

Online prostredie, trh a politický a legislatívny kontext EÚ sa za posledných 10 rokov výrazne zmenili, čo viedlo Komisiu k modernizácii právneho rámca.eu prijatím nového nariadenia, nariadenia (EÚ) 2019/517 o vykonávaní a fungovaní názvu domény najvyššej úrovne eu. Nariadením (EÚ) 2019/517 sa nahradil predchádzajúci rámec zmenou a zrušením nariadenia (ES) č. 733/2002 a zrušením nariadenia (ES) č. 874/2004.

Nové nariadenie (EÚ) 2019/517 je ľahším, účinnejším a nadčasovejším právnym nástrojom založeným na zásadách. Jeho cieľom je vytvoriť celkový rámec pre zásady, víziu a správu a riadenie TLD.eu, pričom prostredníctvom delegovaných a vykonávacích aktov sa vymedzí viac operačných aspektov. V novom nariadení sa okrem iného stanovujú nové kritériá oprávnenosti, ktoré občanom EÚ/EHP umožnia zaregistrovať doménu.eu bez ohľadu na to, kde žijú. Vytvára sa ním aj nová riadiaca štruktúra zahŕňajúca samostatný orgán viacerých zainteresovaných strán s cieľom posilniť a rozšíriť vstupy k výkonnosti TLD.eu.

Nariadenie (EÚ) 2019/517 nadobudlo účinnosť 18. apríla 2019 a uplatňuje sa od 13. októbra 2022. Registrácia názvu domény.eu pre občanov žijúcich mimo EÚ sa však uplatňuje od 19. októbra 2019.

Podľa nariadenia (EÚ) 2019/517 musela Komisia prijať súbor vykonávacích a delegovaných aktov na vykonávanie právneho rámca.eu. V dôsledku toho súčasný rámec pre doménu.eu pozostáva z týchto aktov:

 

EURid – register TLD.eu

V nadväznosti na verejnúvýzvu na výber a hodnotenie oprávnených uchádzačovprijala Európska komisia 25. októbra 2021 rozhodnutie, ktorým sa na roky 2022 až 2027 vymenúva Európsky register internetových domén (EURid) za register TLD.eu.

EURid je súkromná, nezávislá nezisková organizácia, ktorá prevádzkuje TLD.eu na základe zmluvy Európskej komisie od roku 2003 (späť v čase, keď bol EURid určený podľa predchádzajúceho nariadenia z roku 2002, ktoré bolo zmenené a zrušené novým nariadením (EÚ) 2019/517).

EURid prevádzkuje TLD.eu nezávisle od Európskej komisie, ale podľa pravidiel a postupov obsiahnutých v nariadeniach EÚ, napríklad o fungovaní a vykonávaní TLD.eu v roku 2019.

Najnovšie správy

DIGIBYTE |
Winners of the .eu Web Awards

The awards for the best websites with the .eu Top Level Domain in five categories were presented at the .eu web awards 2017.

DIGIBYTE |
10 years of .eu!

This week .eu, the EU's internet address, turns ten years old. Since 7 April 2006 .eu has provided a unique European domain for people and organisations in the European Union. At the end of 2015 .eu was the eleventh largest top level domain in the world, with almost 4 million registrants. Compared to the largest country extensions – .de, .cn, .uk, .nl and .ru – the .eu domain ranks sixth in the world.

Súvisiaci obsah

Širšia perspektíva

Internetová iniciatíva novej generácie

Poslaním iniciatívy Next Generation Internet je pretvoriť a prepracovať internet zajtrajška, ktorý bude odrážať základné ľudské hodnoty.

Pozri aj

Rozšírená realita

Rozšírená realita ide do hlavného prúdu, z čoho profituje viac odvetví a odvetví vrátane digitálneho vzdelávania, zábavy, zdravia, výroby a ďalších.