Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Doména nejvyšší úrovně.eu

Doména nejvyšší úrovně.eu dává Evropě vlastní internetovou identitu, zvyšuje viditelnost EU, zvyšuje výběr doménových jmen uživatelů a podporuje elektronický obchod.

    .eu: Vaše evropská identita

Doména nejvyšší úrovně.eu posiluje identitu Unie a podporuje hodnoty Unie on-line, jako je mnohojazyčnost, respektování soukromí a bezpečnosti uživatelů, dodržování lidských práv, jakož i konkrétní priority Unie v digitální oblasti.

TLD.eu umožňuje uživatelům vytvářet celoevropskou internetovou identitu pro své webové stránky a e-mailové adresy.

S 3,72 miliony registrovaných doménových jmen.eu v říjnu 2023 je TLD.eu devátou největší TLD hrabství na světě,která umožňuje občanům a podnikům a organizacím EU usazeným v Unii registrovat doménové jméno. Používají jej rovněž orgány, agentury a instituce Unie. TLD.eu je k dispozici ve všech abecedách používaných v celé EU.

Internetové prostředí, trh a politický a legislativní kontext EU se v posledních deseti letech značně změnily, což vedlo Komisi k modernizaci právního rámce.eu tím, že v roce 2019 přijala novénařízení,nařízení (EU) 2019/517 o provádění a fungování doménového jména nejvyšší úrovně eu. Nařízení (EU) 2019/517 nahradilo předchozí rámec změnou a zrušením nařízení (ES) č. 733/2002 a zrušením nařízení (ES) č. 874/2004.

Nové nařízení (EU) 2019/517 je lehčím, účinnějším právním nástrojem založeným na zásadách, který obstojí i v budoucnu. Jeho cílem je vytvořit celkový rámec pro zásady, vizi a správu a řízení TLD.eu, přičemž operativnější aspekty jsou vymezeny prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci a prováděcích aktů. Nové nařízení mimo jiné stanoví nová kritéria způsobilosti, která občanům EU/EHP umožní zaregistrovat doménu.eu bez ohledu na to, kde žijí. Vytváří rovněž novou strukturu správy, do níž je zapojen samostatný orgán s více zúčastněnými stranami, s cílem posílit a rozšířit vstupy do výkonnosti TLD.eu.

Nařízení (EU) 2019/517 vstoupilo v platnost dne 18. dubna 2019 a je použitelné ode dne 13. října 2022. Registrace doménového jména.eu pro občany žijící mimo EU je však použitelná od 19. října 2019.

Podle nařízení (EU) 2019/517 musela Komise k provedení právního rámce.eu přijmout řadu prováděcích aktů a aktů v přenesené pravomoci. V důsledku toho se stávající rámec na.eu skládá z těchto aktů:

 

EURid – rejstřík TLD.eu

Dne 25. října 2021přijala Evropská komise nazákladě otevřenévýzvy k výběruahodnocení způsobilých uchazečůrozhodnutí, kterým bylv letech 2022–2027 určen Evropský registr internetových domén (EURid) jako registr TLD.eu.

EURid je soukromá, nezávislá nezisková organizace, která provozuje TLD.eu na základě smlouvy Evropské komise od roku 2003 (v té době byla EURid označena podle předchozího nařízení z roku 2002, které bylo změněno a zrušeno novým nařízením (EU) 2019/517).

EURid provozuje TLD.eu nezávisle na Evropské komisi, ale podle pravidel a postupů obsažených v nařízeních EU, například o fungování a provádění TLD.eu v roce 2019.

Nejnovější zprávy

DIGIBYTE |
Winners of the .eu Web Awards

The awards for the best websites with the .eu Top Level Domain in five categories were presented at the .eu web awards 2017.

DIGIBYTE |
10 years of .eu!

This week .eu, the EU's internet address, turns ten years old. Since 7 April 2006 .eu has provided a unique European domain for people and organisations in the European Union. At the end of 2015 .eu was the eleventh largest top level domain in the world, with almost 4 million registrants. Compared to the largest country extensions – .de, .cn, .uk, .nl and .ru – the .eu domain ranks sixth in the world.

Související obsah

Souvislosti

Internetová iniciativa příští generace

Posláním internetové iniciativy Next Generation je přetvořit a přepracovat internet zítřka tak, aby odrážel základní lidské hodnoty.

Viz také

Rozšířená realita

Rozšířená realita jde do hlavního proudu, což přináší prospěch více odvětvím a odvětvím, včetně digitálního učení, zábavy, zdravotnictví, výroby a dalších.