Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Call for tenders | Objava

Gospodarski potencial računalništva na robu v prihodnjem pametnem internetu stvari

Evropska komisija je objavila javni razpis, da bi preučila gospodarski potencial računalništva na robu in na robu v naslednji generaciji interneta stvari.

Namen tega javnega razpisa (CNECT/2021/OP/0026) je analizirati gospodarske priložnosti Evrope in pridobiti zanesljive gospodarske podatke ter prihodnji razvoj politike v okviru evropskih digitalnih, industrijskih in zelenih strategij. Cilji študije so:

  • Opredeliti in izmeriti prednosti, slabosti, priložnosti in izzive evropskih deležnikov ter njihovo konkurenčnost v oblaku z močno rastjo na Far Edge.
  • Količinsko opredeliti gospodarske priložnosti Evrope s širokimi in zanesljivimi podatki na splošno in v naslednjih vertikalnih sektorjih: kmetijstvo, energetika, stanovanja, mobilnost in proizvodnja.
  • Izpeljati scenarije v navedenih sektorjih, ki dokazujejo ekološke in zelene koristi krepitve računalništva Far Edge.
  • Razprava o vplivu računalništva Far Edge v okviru evropskih strategij za podatke ter industrijske in zelene strategije.
  • Opredeliti in oceniti potencialni učinek evropskih ukrepov na programski in politični ravni, da bi podprli to priložnost za evropsko industrijo.

Največji znesek, dodeljen študiji, ki se financira iz novega programa Komisije Obzorje Evropa, znaša 300000 EUR. Dejanski dokazi, ki izhajajo iz študije, so v podporo Evropski komisiji pri doseganju njenih ciljev za digitalno desetletje.

Gospodarski subjekti, ki jih zanima ta razpis, so pozvani, da oddajo ponudbo prek elektronskega sistema za oddajo ponudb (e-Submission), ki je na voljo na spletišču TED e-Tendering. Zahteve za kakršne koli dodatne informacije je treba vložiti le v pisni obliki na spletišču TED e-Tendering.

Rok za oddajo razpisa je 3. september 2021 ob 16.00 po srednjeevropskem času.

Preberite vse razpisne zahteve