Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Call for tenders | Väljaanne

Kaugandmetöötluse majanduslik potentsiaal tulevases arukas asjade internetis

Euroopa Komisjon on kuulutanud välja pakkumiskutse, et uurida Edge’i ja Far Edge’i andmetöötluse majanduslikku potentsiaali asjade järgmises põlvkonnas.

Käesoleva pakkumiskutse (CNECT/2021/OP/0026) eesmärk on analüüsida Euroopa majanduslikke võimalusi ja saada usaldusväärseid majandusandmeid, samuti poliitika tulevast arengut Euroopa digi-, tööstus- ja keskkonnahoidlike strateegiate kontekstis. Uuringu eesmärgid on järgmised:

  • Teha kindlaks ja mõõta Euroopa sidusrühmade tugevaid ja nõrku külgi, võimalusi ja probleeme ning nende konkurentsivõimet pilvandmetöötluses, kus majanduskasv Kaug-Edge’is on tugev.
  • Kvantifitseerida Euroopa majanduslikke võimalusi üldiste ja usaldusväärsete andmete abil nii üldiselt kui ka järgmistes vertikaalsetes sektorites: põllumajandus, energeetika, kodu, liikuvus ja tootmine.
  • Tuletada kõnealustes sektorites stsenaariume, mis näitavad kaugarvutite tugevdamise ökoloogilist ja keskkonnahoidlikku kasu.
  • Arutada Far Edge’i andmetöötluse mõju Euroopa andme-, tööstus- ja keskkonnahoidlike strateegiate kontekstis.
  • Teha kindlaks ja hinnata Euroopa meetmete võimalikku mõju programmi ja poliitika tasandil, et toetada seda võimalust Euroopa tööstuse jaoks.

Komisjoni uue programmi „Euroopa horisont“ kaudu rahastatav maksimaalne summa on 300000 eurot. Uuringust saadud faktiliste tõendite eesmärk on toetada Euroopa Komisjoni digikümnendi eesmärkide saavutamisel.

Käesolevast konkursikutsest huvitatud ettevõtjatel palutakse esitada pakkumus elektroonilise esitamise süsteemi (e-Submission) kaudu, mis on kättesaadav TEDi e-riigihangete veebisaidil. Lisateabe taotlused tuleb esitada kirjalikult ainult TEDi e-riigihangete veebisaidi kaudu.

Konkursikutse lõpptähtaeg on 3. september 2021 kell 16.00 Kesk-Euroopa aja järgi.

Loe hanke täielikku kirjeldust