Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Call for tenders | Publikācija

Perifērdatošanas ekonomiskais potenciāls nākotnes viedajā lietiskajā internetā

Eiropas Komisija ir izsludinājusi uzaicinājumu iesniegt piedāvājumus, lai izpētītu Edge un Far Edge skaitļošanas ekonomisko potenciālu “Nākotnes lietu interneta” ietvaros.

Šā uzaicinājuma iesniegt piedāvājumus (CNECT/2021/OP/0026) mērķis ir analizēt Eiropas ekonomiskās iespējas un iegūt stabilus ekonomikas datus, kā arī turpmākās politikas attīstību Eiropas digitālo, rūpniecības un zaļo stratēģiju kontekstā. Pētījuma mērķi ir šādi:

  • Apzināt un izmērīt Eiropas ieinteresēto personu stiprās un vājās puses, iespējas un problēmas un to konkurētspēju mākoņdatošanas nepārtrauktības apstākļos ar spēcīgu izaugsmi Far Edge.
  • Izteikt skaitļos Eiropas ekonomiskās iespējas, izmantojot plašus un uzticamus datus kopumā un šādās vertikālajās nozarēs: lauksaimniecība, enerģētika, mājsaimniecība, mobilitāte un ražošana.
  • Izstrādāt scenārijus minētajās nozarēs, kas demonstrē ekoloģiskos un zaļos ieguvumus no Far Edge datošanas stiprināšanas.
  • Apspriest Far Edge datošanas ietekmi saistībā ar Eiropas datu, rūpniecības un zaļajām stratēģijām.
  • Apzināt un novērtēt Eiropas pasākumu iespējamo ietekmi programmu un politikas līmenī, lai atbalstītu šo iespēju Eiropas rūpniecībai.

Pētījumam piešķirtā maksimālā summa, ko finansē no Komisijas jaunās programmas “Apvārsnis Eiropa”, ir 300000 EUR. Pētījumā gūtie faktiskie pierādījumi palīdzēs Eiropas Komisijai sasniegt digitālās desmitgades mērķrādītājus.

Šajā uzaicinājumā ieinteresētie ekonomikas dalībnieki tiek aicināti iesniegt piedāvājumu, izmantojot elektronisko iesniegšanas sistēmu (e-iesniegšana), kas pieejama TED e-Tendering tīmekļa vietnē. Papildu informācijas pieprasījumi jāiesniedz rakstiski tikai TED e-iepirkuma tīmekļa vietnē.

Uzaicinājuma beigu datums ir 2021. gada 3. septembris plkst.16.00 pēc Centrāleiropas laika.

Izlasiet visas konkursa specifikācijas