Skip to main content
Kształtowanie cyfrowej przyszłości Europy
Call for tenders | Publikacja

Potencjał gospodarczy obliczeń z daleką krawędzią w przyszłym inteligentnym internecie rzeczy

Komisja Europejska ogłosiła zaproszenie do składania ofert w celu zbadania potencjału gospodarczego Edge and Far Edge Computing w następnym pokoleniu internetu rzeczy.

Celem niniejszego zaproszenia do składania ofert (CNECT/2021/OP/0026) jest analiza możliwości gospodarczych w Europie oraz uzyskanie solidnych danych gospodarczych, a także opracowanie przyszłej polityki w kontekście europejskich strategii cyfrowych, przemysłowych i ekologicznych. Cele badania są następujące:

  • Określenie i zmierzenie mocnych i słabych stron, możliwości i wyzwań europejskich zainteresowanych stron oraz ich konkurencyjności w ramach chmury obliczeniowej o silnym wzroście na Dalekim Edge.
  • Ilościowe określenie możliwości gospodarczych Europy za pomocą szerokich i solidnych danych, ogólnie i w następujących sektorach wertykalnych: rolnictwo, energia, dom, mobilność i produkcja.
  • Opracowanie scenariuszy we wspomnianych sektorach, które ukazują korzyści ekologiczne i ekologiczne wynikające ze wzmocnienia obliczeń „Far Edge Computing”.
  • Omówienie wpływu przetwarzania z dala od brzegu w kontekście europejskich strategii w zakresie danych, przemysłowych i ekologicznych.
  • Określenie i ocena potencjalnego wpływu środków europejskich na poziomie programu i polityki w celu wsparcia tej możliwości dla przemysłu europejskiego.

Maksymalna kwota przeznaczona na badanie, finansowana w ramach nowego programu Komisji „Horyzont Europa”, wynosi 300000 EUR. Dowody faktyczne wynikające z badania mają pomóc Komisji Europejskiej w osiągnięciu jej celów na cyfrową dekadę.

Podmioty gospodarcze zainteresowane niniejszym zaproszeniem są proszone o złożenie oferty za pośrednictwem elektronicznego systemu składania ofert (e-Submission) dostępnego na stronie internetowej TED e-Tendering. Wnioski o dodatkowe informacje należy składać wyłącznie na piśmie za pośrednictwem strony internetowej TED e-Tendering.

Termin składania wniosków upływa 3 września 2021 r. o godz. 16.00 czasu środkowoeuropejskiego.

Przeczytaj pełną specyfikację istotnych warunków zamówienia