Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Norveška v indeksu digitalnega gospodarstva in družbe

Tukaj najdete najnovejšo analizo in podatke za digitalizacijo na Norveškem, ki zajemajo teme, kot so povezljivost, digitalna znanja in spretnosti, e-uprava in drugo.

    Zastava Norveške

Evropska komisija spremlja digitalni napredek držav članic prek poročil indeksa digitalnega gospodarstva in družbe (DESI) od leta 2014. Od leta 2023 in v skladu s programom politike za digitalno desetletje za leto 2030 je DESI zdaj vključen v poročilo o stanju digitalnega desetletja in se uporablja za spremljanje napredka pri doseganju digitalnih ciljev. Prav tako se lahko posebej sklicujete na poročila o državah.

Publikacije za leto 2022

Profil države Desi (EN)

Publikacije za leto 2021

Profil države Desi (EN)

Publikacije za leto 2020

Prenesite rezultate indeksa digitalnega gospodarstva in družbe (DESI):  

Publikacije za leto 2019

Prenesite rezultate indeksa digitalnega gospodarstva in družbe (DESI):  

Publikacije za leto 2018

Prenesite rezultate indeksa digitalnega gospodarstva in družbe (DESI):  

Indeks digitalnega gospodarstva in družbe za leto 2017

Norveška je leta 2017 med najbolj digitalnimi državami v Evropi. Norveška ima zelo dobre rezultate na področju širokopasovne povezljivosti, uporabe interneta, digitalizacije podjetij in digitalnih javnih storitev. Norveška je tudi nad povprečjem na področju digitalnih znanj in spretnosti.

Prenesite indeks digitalnega gospodarstva in družbe (DESI) v obliki PDF (EN)

Povezane vsebine

Širša slika

Uspešnost držav pri digitalizaciji

V poročilih o državah v digitalnem desetletju za leto 2023 je opisano, kako posamezne države članice delujejo v zvezi s ključnimi točkami digitalnega desetletja: Digitalne spretnosti, digitalne infrastrukture, digitalizacija podjetij in digitalizacija javnih storitev.

Glej tudi