Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Danska v indeksu digitalnega gospodarstva in družbe

Tukaj najdete najnovejše analize in podatke za digitalizacijo na Danskem, ki zajemajo teme, kot so povezljivost, digitalna znanja in spretnosti, e-uprava in drugo.

    zastava Danske

Publikacije za leto 2022

Grafični pregled Danske v DESI z oceno 2 in oceno 69,3

Publikacije za leto 2021

Publikacije za leto 2020

Publikacije za leto 2019

Publikacije za leto 2018

Poročilo o digitalnem napredku Evrope za leto 2017

Poročilo EDPR združuje kvantitativne dokaze iz indeksa DESI (Indeks digitalnega gospodarstva in družbe) z vpogledi v politike posameznih držav, kar nam omogoča, da spremljamo napredek vsake države članice na področju digitalizacije in zagotavljamo pomembno zanko povratnih informacij za oblikovanje politik na ravni EU.

Profil EDPR za Dansko: Prenesite PDF (EN) ali prenesete PDF (DA)

Informativni pregledi o telekomunikacijah EDPR: Prenesite PDF (EN)

Indeks digitalnega gospodarstva in družbe za leto 2017

Danska je na prvem mestu v DESI 2017. Danska je v primerjavi z lanskim letom dosegla napredek v vseh razsežnostih, razen na področju digitalnih javnih storitev. Danska je zlasti dosegla izjemen napredek pri uporabi digitalnih tehnologij v podjetjih in državljanih, kar je vodilno mesto v EU in na svetovni lestvici.

Desi profil Danske: Prenesite celoten profil PDF (EN) ali prenesite povzetek PDF (DA)

2016 Publikacije

Prenesite profil države indeksa digitalnega gospodarstva in družbe (DESI) v obliki pdf (EN); povzetek (DA)

Prenesite glavne kazalnike države kot predstavitev točke moči (EN)

Poročilo o evropskem digitalnem napredku (EDPR*) v obliki dokumenta pdf (EN) (DA)

Prenesite informativne liste o telekomunikacijah EDPR kot pdf (EN)

*Poročilo EDPR združuje kvantitativne dokaze iz indeksa DESI (Indeks digitalnega gospodarstva in družbe) z vpogledi v politike posameznih držav, kar nam omogoča, da spremljamo napredek vsake države članice na področju digitalizacije in zagotavljamo pomembno zanko povratnih informacij za oblikovanje politik na ravni EU.

Povezane vsebine

Širša slika

Indeks digitalnega gospodarstva in družbe – uspešnost držav pri digitalizaciji

V teh poročilih so predstavljeni podatki iz držav EU na področjih, kot so človeški kapital, povezljivost, vključevanje digitalne tehnologije in digitalne javne storitve.

Glej tudi