Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Romunija v indeksu digitalnega gospodarstva in družbe

Tukaj najdete najnovejšo analizo in podatke za digitalizacijo v Romuniji, ki zajemajo teme, kot so povezljivost, digitalna znanja in spretnosti, e-uprava in drugo.

    romunska zastava

Evropska komisija spremlja digitalni napredek držav članic prek poročil indeksa digitalnega gospodarstva in družbe (DESI) od leta 2014. Od leta 2023 in v skladu s programom politike za digitalno desetletje za leto 2030 je DESI zdaj vključen v poročilo o stanju digitalnega desetletja in se uporablja za spremljanje napredka pri doseganju digitalnih ciljev. Prav tako se lahko posebej sklicujete na poročila o državah.

Publikacije za leto 2022

Grafični pregled Romunije v DESI, ki prikazuje razvrstitev 27 z oceno 30,6

Publikacije za leto 2021

Publikacije za leto 2020

Publikacije za leto 2019

Publikacije za leto 2018

Poročilo o digitalnem napredku Evrope za leto 2017

Poročilo EOVP združuje kvantitativne dokaze iz indeksa digitalnega gospodarstva in družbe (DESI) z vpogledi v politike za posamezne države, kar nam omogoča, da spremljamo napredek, ki ga je vsaka država članica dosegla na področju digitalizacije, in zagotavlja pomembno povratno zanko za oblikovanje politik na ravni EU.

Profil EOVR Romunije: Prenos PDF (EN) ali Prenesi PDF (RO)

Informativni pregledi o telekomunikacijah EOVP: Prenos PDF (EN)

Indeks digitalnega gospodarstva in družbe za leto 2017

Romunija se je na lestvici DESI 2017 uvrstila na 28. mesto. Romuni imajo koristi od pokritosti s hitrimi širokopasovnimi povezavami na mestnih območjih, kar pomeni drugi največji delež naročnin v EU. Pospešuje se tudi uporaba mobilnih širokopasovnih povezav. Vendar sta stopnja digitalizacije gospodarstva, tudi za javne storitve, in raven digitalnih znanj in spretnosti še vedno nizki.

Profil DESI Romunije: Prenesite celoten profil PDF (EN) ali prenesite povzetek PDF (RO)

Publikacije za leto 2016

Prenos profila države indeksa digitalnega gospodarstva in družbe (DESI) v obliki PDF (EN); povzetek pdf (RO)

Prenesite glavne kazalnike države kot predstavitev napajalne točke (vangleščini)

Prenesite poročilo o evropskem digitalnem napredku (EDPR*) v obliki pdf (EN) (RO)

Prenesite informativne liste o telekomunikacijah EOVP v obliki PDF (vangleščini)

*Poročilo EOVP združuje kvantitativne dokaze iz indeksa digitalnega gospodarstva in družbe (DESI) z vpogledi v politike za posamezne države, kar nam omogoča, da spremljamo napredek, ki ga je vsaka država članica dosegla na področju digitalizacije, in zagotavlja pomembno povratno zanko za oblikovanje politik na ravni EU.

Povezane vsebine

Širša slika

Uspešnost držav pri digitalizaciji

V poročilih o državah v digitalnem desetletju za leto 2023 je opisano, kako posamezne države članice delujejo v zvezi s ključnimi točkami digitalnega desetletja: Digitalne spretnosti, digitalne infrastrukture, digitalizacija podjetij in digitalizacija javnih storitev.

Glej tudi