Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Romunija v indeksu digitalnega gospodarstva in družbe

Tukaj najdete najnovejše analize in podatke za digitalizacijo v Romuniji, ki zajemajo teme, kot so povezljivost, digitalna znanja in spretnosti, e-uprava in drugo.

    zastava Romunije

Publikacije za leto 2022

Grafični pregled Romunije v DESI, ki prikazuje razvrstitev 27 z oceno 30,6

Publikacije za leto 2021

Publikacije za leto 2020

Publikacije za leto 2019

Publikacije za leto 2018

Poročilo o digitalnem napredku Evrope za leto 2017

Poročilo EDPR združuje kvantitativne dokaze iz indeksa DESI (Indeks digitalnega gospodarstva in družbe) z vpogledi v politike posameznih držav, kar nam omogoča, da spremljamo napredek vsake države članice na področju digitalizacije in zagotavljamo pomembno zanko povratnih informacij za oblikovanje politik na ravni EU.

EDPR profil Romunije: Prenesite PDF (EN) ali prenesete PDF (RO)

Informativni pregledi o telekomunikacijah EDPR: Prenesite PDF (EN)

Indeks digitalnega gospodarstva in družbe za leto 2017

Romunija se je v DESI 2017 uvrstila na 28. mesto. Romuni imajo koristi od pokritosti s hitrimi širokopasovnimi povezavami v mestnih območjih, kar pomeni drugi največji delež naročnin v EU. Prav tako se pospešuje uporaba mobilnih širokopasovnih povezav. Vendar sta stopnja digitalizacije gospodarstva, tudi za javne storitve, ter stopnja digitalnih znanj in spretnosti še vedno nizki.

Desi profil Romunije: Prenesite celoten profil PDF (EN) ali prenesite povzetek PDF (RO)

2016 Publikacije

Prenesite profil države indeksa digitalnega gospodarstva in družbe (DESI) v obliki pdf (EN); povzetek pdf (RO)

Prenesite glavne kazalnike države kot predstavitev točke moči (EN)

Poročilo o evropskem digitalnem napredku (EDPR*) v obliki dokumenta pdf (EN) (RO)

Prenesite informativne liste o telekomunikacijah EDPR kot pdf (EN)

*Poročilo EDPR združuje kvantitativne dokaze iz indeksa DESI (Indeks digitalnega gospodarstva in družbe) z vpogledi v politike posameznih držav, kar nam omogoča, da spremljamo napredek vsake države članice na področju digitalizacije in zagotavljamo pomembno zanko povratnih informacij za oblikovanje politik na ravni EU.

Povezane vsebine

Širša slika

Indeks digitalnega gospodarstva in družbe – uspešnost držav pri digitalizaciji

V teh poročilih so predstavljeni podatki iz držav EU na področjih, kot so človeški kapital, povezljivost, vključevanje digitalne tehnologije in digitalne javne storitve.

Glej tudi