Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Italija v indeksu digitalnega gospodarstva in družbe

Tukaj najdete najnovejše analize in podatke za digitalizacijo v Italiji, ki zajemajo teme, kot so povezljivost, digitalna znanja in spretnosti, e-uprava in drugo.

    zastava Italije

Publikacije za leto 2022

Grafični pregled Italije v DESI, ki prikazuje uvrstitev 18 z oceno 49,3

Publikacije za leto 2021

Publikacije za leto 2020

Publikacije za leto 2019

Publikacije za leto 2018

Poročilo o digitalnem napredku Evrope za leto 2017

Poročilo EDPR združuje kvantitativne dokaze iz indeksa DESI (Indeks digitalnega gospodarstva in družbe) z vpogledi v politike posameznih držav, kar nam omogoča, da spremljamo napredek vsake države članice na področju digitalizacije in zagotavljamo pomembno zanko povratnih informacij za oblikovanje politik na ravni EU.

Profil EDPR v Italiji: Prenesite PDF (EN) ali prenesete PDF (IT)

Informativni pregledi o telekomunikacijah EDPR: Prenesite PDF (EN)

Indeks digitalnega gospodarstva in družbe za leto 2017

Italija se je v DESI 2017 uvrstila na 25. mesto. Uporaba digitalnih tehnologij v podjetjih in zagotavljanje spletnih javnih storitev sta blizu povprečja. Italija je v primerjavi z lanskim letom napredovala na področju povezljivosti, zlasti z izboljšanjem dostopa do dostopovnih omrežij naslednje generacije. Vendar njegova slaba uspešnost na področju digitalnih znanj in spretnosti lahko zavira nadaljnji razvoj digitalnega gospodarstva in družbe.

Desi profil Italije: Prenesite celoten profil PDF (EN) ali prenesite povzetek PDF (IT)

2016 Publikacije

Prenesite profil države indeksa digitalnega gospodarstva in družbe (DESI) v obliki pdf (EN); povzetek pdf (IT)

Prenos informacij o državi kot predstavitev točke moči (EN)

Poročilo o evropskem digitalnem napredku (EDPR*) v obliki dokumenta pdf (EN) (IT)

Prenesite informativne liste o telekomunikacijah EDPR kot pdf (EN)

*Poročilo EDPR združuje kvantitativne dokaze iz indeksa DESI (Indeks digitalnega gospodarstva in družbe) z vpogledi v politike posameznih držav, kar nam omogoča, da spremljamo napredek vsake države članice na področju digitalizacije in zagotavljamo pomembno zanko povratnih informacij za oblikovanje politik na ravni EU.

Povezane vsebine

Širša slika

Indeks digitalnega gospodarstva in družbe – uspešnost držav pri digitalizaciji

V teh poročilih so predstavljeni podatki iz držav EU na področjih, kot so človeški kapital, povezljivost, vključevanje digitalne tehnologije in digitalne javne storitve.

Glej tudi