Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Roemenië in de index van de digitale economie en samenleving

Vind hier de meest recente analyses en gegevens voor digitalisering in Roemenië, met onderwerpen als connectiviteit, digitale vaardigheden, egovernment en meer.

    vlag van Roemenië

2022 publicaties

Grafisch overzicht van Roemenië in DESI met een ranking van 27 met een score van 30,6

Publicaties 2021

Publicaties 2020

2019 publicaties

2018 publicaties

Europa’s digitale voortgangsverslag 2017

Het EDPR-verslag combineert het kwantitatieve bewijs van DESI (Digital Economy and Society Index) met landspecifieke beleidsinzichten, waardoor we de vooruitgang op het gebied van digitalisering door elke lidstaat kunnen bijhouden en een belangrijke feedbackloop kunnen bieden voor de beleidsvorming op EU-niveau.

EDPR profiel van Roemenië: Download PDF (NL) of Download PDF (RO)

EDPR telecom factsheets: Download PDF (NL)

Index voor digitale economie en samenleving 2017

Roemenië staat op de 28e plaats in DESI 2017. Roemenen profiteren van de dekking van snelle breedbandverbindingen in stedelijke gebieden, wat zich vertaalt in het op een na hoogste aandeel van de abonnementen in de EU. Ook het gebruik van mobiele breedband neemt toe. De digitalisering van de economie, ook voor overheidsdiensten, en het niveau van digitale vaardigheden zijn echter nog steeds laag.

Desi profiel van Roemenië: Download het volledige profiel PDF (EN) of download samenvatting PDF (RO)

Publicaties 2016

Download het landprofiel van de Digital Economy and Society Index (DESI) als pdf (EN); samenvatting pdf (RO)

Download de belangrijkste indicatoren van het land als powerpointpresentatie (EN)

Download het Europees digitaal voortgangsverslag (EDPR*) als pdf (EN) (RO)

Download de EDPR telecom factsheets als pdf (NL)

*Het EDPR-verslag combineert het kwantitatieve bewijs van DESI (Digital Economy and Society Index) met landspecifieke beleidsinzichten, waardoor we de vooruitgang op het gebied van digitalisering door elke lidstaat kunnen bijhouden en een belangrijke feedbackloop kunnen bieden voor de beleidsvorming op EU-niveau.

Gerelateerde inhoud

Grote afbeelding

De index van de digitale economie en samenleving — De prestaties van landen op het gebied van digitalisering

Deze verslagen bevatten gegevens van EU-landen op gebieden als menselijk kapitaal, connectiviteit, integratie van digitale technologie en digitale overheidsdiensten.

Zie ook