Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

uredba eIDAS

eIDAS je ključni dejavnik, ki omogoča varne čezmejne transakcije.

    Ljudje, ki uporabljajo računalnik na zaupanja vreden način

Uredba o elektronski identifikaciji in skrbniških storitvah za elektronske transakcije na notranjem trgu (uredba eIDAS) je mejnik pri ustvarjanju predvidljivega regulativnega okolja. Uredba eIDAS podjetjem, državljanom in javnim organom pomaga pri varni in nemoteni elektronski interakciji. 

Uredba eIDAS:

  • zagotavlja, da lahko ljudje in podjetja uporabljajo svoje nacionalne sheme elektronske identifikacije za dostop do javnih storitev, ki so na voljo na spletu v drugih državah EU;
  • ustvarja evropski notranji trg za storitve zaupanja z zagotavljanjem, da bodo delovale čezmejno in imele enak pravni status kot njihovi tradicionalni ekvivalenti na papirju.

Podjetja in državljani bodo digitalno interakcijo uporabljali samo z zagotavljanjem gotovosti glede pravne veljavnosti teh storitev.

Pregled regulativnega okvira eIDAS

Evropska komisija je ocenila obstoječi regulativni okvir z začetkom odprtega posvetovanja). Namen posvetovanja je bil zbrati povratne informacije o dejavnikih in ovirah za razvoj in uporabo storitev zaupanja in elektronske identifikacije v Evropi.

Na podlagi tega odprtega javnega posvetovanja( od24. julija do 2. oktobra 2020), ciljno usmerjenih raziskav in poglobljenih razgovorov, v katerih so sodelovali ključni deležniki ekosistema eIDAS, je Komisija ocenila, v kolikšni meri okvir eIDAS še vedno ustreza svojemu namenu ter zagotavlja načrtovane rezultate, rezultate in učinek. Primerjala je stroške in koristi, pričakovane za ustrezne skupine zainteresiranih strani, na katere vplivajo različne možnosti politike, ob upoštevanju izkušenj, pridobljenih pri uporabi, ter tehnološkega, tržnega in pravnega razvoja.

Prednosti eIDAS

Uredba eIDAS prinaša koristi evropskim podjetjem, državljanom in vladnim službam. V spodnjih infografikah si oglejte, kako vam lahko eIDAS koristi.

Z eIDAS je EU uspela določiti prave temelje in jasen pravni okvir za ljudi, podjetja in javne uprave za varen dostop do storitev in izvajanje spletnih transakcij z enim klikom. Uvedba sistema eIDAS dejansko pomeni večjo varnost in večjo uporabnost za vse spletne dejavnosti, kot so predložitev davčnih napovedi, vpis na tujo univerzo, odprtje bančnega računa na daljavo, ustanovitev podjetja v drugi državi članici, preverjanje pristnosti za spletna plačila, zbiranje ponudb za spletni razpis in drugo.

Povezane vsebine

Širša slika

Storitve zaupanja

EU je uvedla pravila za okrepitev storitev zaupanja in zagotovitev, da je naša spletna dejavnost varna po vsej EU.

Podrobnejše informacije

Odkrijte eIDAS

Izkoristite čezmejne poslovne priložnosti za povečanje učinkovitosti in varnosti vašega podjetja ter izboljšanje uporabniške izkušnje.

Več informacij o eIDAS

Program znanja in učenja eIDAS podjetjem zagotavlja informacije in pomoč pri uporabi elektronske identifikacije (eID) in storitev zaupanja.

observatorij eIDAS

Opazovalna skupina eIDAS je skupina zainteresiranih strani, ki razpravljajo o vprašanjih v zvezi z uredbo eIDAS ter olajšujejo čezmejne storitve zaupanja in elektronsko identifikacijo.

Glej tudi

Zanesljivi seznami EU

Države članice morajo vzpostaviti, vzdrževati in objavljati zanesljive sezname ponudnikov kvalificiranih skrbniških storitev in storitev, ki jih zagotavljajo.

Znak zaupanja EU

Znak zaupanja EU uporabnikom pove, da lahko določeni spletni storitvi zaupajo pri varnem, priročnem in varnem opravljanju svojih spletnih transakcij.