Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

uredba eIDAS

Uredba eIDAS omogoča varne čezmejne transakcije z vzpostavitvijo okvira za digitalno identiteto in avtentikacijo. Njegov cilj je ustvariti zaupanje v elektronske interakcije in spodbujati nemotene digitalne storitve v EU.

    Ljudje, ki uporabljajo računalnik na zaupanja vreden način

Uredba o elektronski identifikaciji in skrbniških storitvah je bila mejnik pri ustvarjanju predvidljivega regulativnega okolja. Njen glavni cilj je bil vzpodbuditi zaupanje v čezmejne elektronske transakcije ter hkrati povečati učinkovitost spletnih storitev in platform za e-trgovanje. Ta uredba je posebej namenjena elektronski identifikaciji (eID) in ponudnikom skrbniških storitev, katere cilj je odpraviti obstoječe ovire, ki ovirajo nemoteno uporabo skrbniških storitev in uporabo elektronske identifikacije v državah članicah EU.

Eden od ključnih vidikov uredbe eIDAS je bila vzpostavitev vzajemnega priznavanja elektronskih identifikacij, ki so jih izdale države EU, če izpolnjujejo določena regulativna merila in so bile ustrezno priglašene Komisiji. To priznavanje omogoča varne elektronske transakcije z zagotavljanjem, da je elektronska identifikacija, izdana v eni državi članici, veljavna in priznana v vseh drugih državah članicah. Vzajemno priznavanje postane obvezno zlasti za elektronske identifikacije, ki dosegajo določene ravni zanesljivosti, s čimer se racionalizirajo čezmejne interakcije in okrepi zaupanje v spletne storitve.

UredbaeIDAS določa interoperabilnost nacionalnih shem elektronske identifikacije med državami članicami EU. Za to je potreben razvoj tehnološko nevtralnega okvira, ki ne daje prednosti nobeni posebni tehnični rešitvi za izvajanje elektronske identifikacije. Določeni so bili postopkovni in tehnični standardi za lažje sodelovanje med državami EU, katerih cilj je zagotoviti nemoteno izmenjavo podatkov o elektronski identifikaciji in spodbujati povezan digitalni ekosistem po vsej EU.

Hkrati je sistem eIDAS ustvaril enake konkurenčne pogoje za številne zaupanja vredne storitve, ki so postale nepogrešljive v današnjih digitalnih vrednostnih verigah: Elektronske registrirane storitve dostave (ERDS). Ti zagotavljajo varno in zanesljivo dostavo elektronskih sporočil, podatkov ali dokumentov ter dokazujejo čas pošiljanja, prejema in celovitosti vsebine.

Fizične osebe lahko uporabljajo tudi potrdila za elektronski podpis in izrecno privolitev. Podobno kot elektronski žigi se tudi ta potrdila uporabljajo za preverjanje celovitosti in izvora podatkov, zaradi česar so uporabni za avtomatizirane transakcije. Poleg tega elektronsko žigosanje časa zagotavlja zaupanja vredne časovne žige, ki so lahko koristni za pravne namene, arhiviranje in ohranjanje celovitosti podatkov. Potrdila o overitvi spletne strani nadalje preverjajo izvor spletnih strani in zagotavljajo varno komunikacijo med brskalnikom in spletnim mestom.

Pojem „kvalificiranih“ skrbniških storitev je vključen tudi v uredbo eIDAS. Te storitve morajo biti skladne s pravnimi zahtevami in priznane v vseh državah članicah EU. Komisija je leta 2021 predlagala nove kvalificirane storitve zaupanja za elektronskoarhiviranje, elektronskeknjige ter upravljanje podpisov in žigov na daljavo. Hkrati je sistem eIDAS vzpostavil evropski notranji trg za te kvalificirane skrbniške storitve, ki zagotavlja nemoteno čezmejno delovanje in enak pravni status kot njihovi tradicionalni ekvivalenti v papirni obliki.

Komisija je v skladu z uredbo eIDAS sprejela vrsto ukrepov za določitevpostopkovnih ureditev,tehničnih specifikacijin operativnih zahtev za elektronsko identifikacijo in storitve zaupanja. Ti vključujejo specifikacije za oznako zaupanja EU, tehnične zahteve za ravni zanesljivosti sredstev elektronske identifikacije,oblike zanesljivih seznamovin postopke za priglasitev shem elektronske identifikacije. Takšne celovite smernice so ključnega pomena za spodbujanje harmonizacije in interoperabilnosti med različnimi nacionalnimi sistemi elektronske identifikacije v EU.

Prednosti eIDAS

S sistemom eIDAS je EU uspela določiti prave temelje in jasen pravni okvir za ljudi, podjetja in javne uprave za varen dostop do storitev in opravljanje transakcij na spletu. Uvedba sistema eIDAS dejansko pomeni večjo varnost in večjo uporabnost za vse spletne dejavnosti, kot so predložitev davčnih napovedi, vpis na tujo univerzo, ustanovitev podjetja v drugi državi članici, zbiranje ponudb za spletne razpise. V prihodnosti se bo uporaba razširila tudi na preverjanje pristnosti za spletna plačila in odprtje bančnega računa na daljavo.

eIDAS prinaša koristi evropskim podjetjem, državljanom in vladnim službam. Prenesite spodnje infografike in raziščite, kako vam lahko eIDAS koristi.

Pregled uredbe eIDAS

Okvir eIDAS se jekljub koristim soočal z izzivi, vključno z neskladji med državami članicami pri razvoju in interoperabilnosti nacionalnih shem elektronske identifikacije. Komisija je julija 2020 začela posvetovanje za zbiranje povratnih informacij o dejavnikih in ovirah za razvoj in uporabo skrbniških storitev elektronske identifikacije v EU.

Rezultati posvetovanja vključujejo vpoglede različnih zainteresiranih strani, kot so podjetja, akademske ustanove, javni organi in združenja. Obravnavali so teme, kot so narava digitalne identitete, potreba po več digitalnih identitetah, razširitev uporabe digitalne identifikacije na zasebni sektor, izboljšanje okvira eIDAS, harmonizacija certificiranja in varnostnih zahtev, razširitev čezmejnih okvirov za zaupanja vredne digitalne identitete in obravnavanje vprašanj pravne harmonizacije, povezanih z e-podpisi. Deležniki so na splošno izrazili podporo ukrepom za izboljšanje učinkovitosti, dostopnosti in zanesljivosti digitalnih identitet po vsej Evropi.

Za odpravo teh pomanjkljivosti je Komisija leta 2021 predlagala novo uredbo o vzpostavitvi okvira za evropsko digitalno identiteto in spremembi uredbe eIDAS.

Povezane vsebine

Širša slika

Storitve zaupanja

EU je uvedla pravila za okrepitev storitev zaupanja in zagotovitev, da je naša spletna dejavnost varna po vsej EU.

Podrobnejše informacije

Odkrijte eIDAS

Izkoristite čezmejne poslovne priložnosti za povečanje učinkovitosti in varnosti vašega podjetja ter izboljšanje uporabniške izkušnje.

Več informacij o eIDAS

Program znanja in učenja eIDAS podjetjem zagotavlja informacije in pomoč pri uporabi elektronske identifikacije (eID) in storitev zaupanja.

observatorij eIDAS

Opazovalna skupina eIDAS je skupina zainteresiranih strani, ki razpravljajo o vprašanjih v zvezi z uredbo eIDAS ter olajšujejo čezmejne storitve zaupanja in elektronsko identifikacijo.

Glej tudi

Zanesljivi seznami EU

Države članice morajo vzpostaviti, vzdrževati in objavljati zanesljive sezname ponudnikov kvalificiranih skrbniških storitev in storitev, ki jih zagotavljajo.

Znak zaupanja EU

Znak zaupanja EU uporabnikom pove, da lahko določeni spletni storitvi zaupajo pri varnem, priročnem in varnem opravljanju svojih spletnih transakcij.