Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Portali odprtih podatkov

Portali odprtih podatkov olajšujejo dostop do informacij javnega sektorja in njihovo ponovno uporabo. Prispevajo lahko k spodbujanju čezmejne uporabe podatkov, ki jih je mogoče ponovno uporabiti, v Evropi.

    Laptop s knjigo za njim

© iStock by Getty Images -940972538 Bet_Noire

Odprti podatkovni portali so spletni vmesniki, ki so zasnovani tako, da olajšajo iskanje informacij, ki jih je mogoče ponovno uporabiti. Podobno kot knjižnični katalogi vsebujejo metapodatkovne zapise podatkovnih nizov, objavljenih za ponovno uporabo, večinoma v zvezi z informacijami v obliki neobdelanih, numeričnih podatkov in ne besedilnih dokumentov.

V kombinaciji s posebnimi funkcijami iskanja olajšajo iskanje naborov podatkov, ki so zanimivi. Pogosto so na voljo tudi vmesniki za aplikacijsko programiranje, ki omogočajo neposreden in avtomatiziran dostop do podatkov za programske aplikacije.

Portali odprtih podatkov so pomemben element večine pobud na področju odprtih podatkov in jih v državah EU večinoma uporabljajo javne uprave na evropski, nacionalni in lokalni ravni. Pomembni primeri portalov odprtih podatkov, ki jih vzdržujejo javne uprave v Evropi, so:

Portali odprtih podatkov lahko podpirajo razvoj politike z enostavnim dostopom do objavljenih podatkov, lahko pa delujejo tudi kot katalizator za objavo več in bolj kakovostnih podatkov. Upravam, ki so zavezane ali pripravljene razširjati svoje podatke, nudijo prednost zagotavljanja javnega dostopa, ne da bi bilo treba odgovoriti na posamezne zahteve za dostop do podatkov. In vse več podjetij odpira nekatere svoje podatke za razvijalce za ponovno uporabo.

Evropska komisija ponuja portal odprtih podatkov za vse vrste informacij, ki jih hranijo Komisija ter druge institucije in organi EU. Portal odprtih podatkov Evropske unije deluje od decembra 2012.

Evropski podatkovni portal

Evropska komisija je financirala Evropski podatkovni portal prek programa Instrumenta za povezovanje Evrope. Portal je vseevropski repozitorij informacij javnega sektorja, ki je odprt za ponovno uporabo v EU. Ponuja center za usposabljanje o tem, kako ponovno uporabiti odprte podatke, in podatkovno zbirko zgodb o uspehu evropskih in mednarodnih ponovnih uporabnikov.

Glavna naloga Evropskega podatkovnega portala je zagotoviti enotno dostopno točko v vseh 24 uradnih jezikih EU za podatke, ki jih objavljajo javne uprave na vseh ravneh upravljanja v Evropi (državah EU, državah Evropskega gospodarskega prostora in nekaterih drugih evropskih državah).

Za spodbujanje čezmejne primerljivosti podatkov predstavlja metapodatke v skupni obliki (profil aplikacije za podatkovne portale v Evropi) z uporabo tehnologije opisa virov (RDF).  Zagotavlja prevode opisov metapodatkov v vseh 24 jezikih z uporabo tehnologije strojnega prevajanja.

Portal dopolnjuje nacionalne, regionalne in tematske odprte podatkovne portale ter portal odprtih podatkov EU. Vsak od teh portalov je usmerjen v ustrezno občinstvo uporabnikov in ponuja prilagojeno vsebino. Ta infrastruktura bo spodbujala čezmejno uporabo informacij, ki jih je mogoče ponovno uporabiti, v Evropi z izboljšanjem najdljivosti podatkov po državah in podpiranjem razvoja podatkovnih aplikacij in izdelkov, vključno s podatki iz različnih držav. Na primer z nudenjem pomoči pri veljavnih licenčnih pogojih.

Najnovejše novice

Povezane vsebine

Širša slika

Odprti podatki

Prosto dostopni in široko dostopni odprti podatki so dragocen vir za spodbujanje gospodarske in družbene vrednosti. Direktiva o odprtih podatkih in ponovni uporabi informacij javnega sektorja zagotavlja preglednost vlade in pošteno konkurenco za zainteresirane strani, ki jih...

Glej tudi