Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Objava

Začetek veljavnosti evropskega akta o podatkih, ki uvaja nova pravila za pravično in inovativno podatkovno gospodarstvo

Nova pravila opredeljujejo pravice do dostopa do podatkov, ustvarjenih v EU, in njihove uporabe v vseh gospodarskih sektorjih ter bodo olajšala izmenjavo podatkov, zlasti industrijskih podatkov.

European Data Act enters into force, putting in place new rules for a fair and innovative data economy

iStock photo Getty images plus

Akt o podatkih bo zagotovil pravičnost v digitalnem okolju s pojasnitvijo, kdo lahko ustvari vrednost na podlagi podatkov in pod kakšnimi pogoji. Spodbudil bo tudi konkurenčen in inovativen podatkovni trg s sprostitvijo industrijskih podatkov in zagotavljanjem pravne jasnosti glede uporabe podatkov.

Izvršna podpredsednica za Evropo, pripravljeno na digitalno dobo, Margrethe Vestager je povedala:

Danes je ključni mejnik v naši digitalni preobrazbi. Z dobro opredeljeno zakonodajo o podatkih omogočamo uporabniku nadzor nad souporabo podatkov, ki jih ustvarijo njihove povezane naprave, hkrati pa zagotavljamo varstvo poslovnih skrivnosti in varujemo evropsko temeljno pravico do zasebnosti.

Evropski komisar za notranji trg Thierry Breton je dejal:

Začetek veljavnosti akta o podatkih je ključni mejnik v naših prizadevanjih za oblikovanje digitalnega prostora. Spodbujal bo uspešno podatkovno gospodarstvo EU, ki je inovativno in odprto – pod našimi pogoji. Evropski državljani in podjetja bodo imeli koristi od bogastva industrijskih podatkov, ki bodo na voljo, kar bo sprožilo nove aplikacije, ki temeljijo na podatkih, zlasti na področju umetne inteligence.

Ukrepi za okrepitev podatkovnega gospodarstva EU

V zadnjih letih se je število povezanih naprav na evropskem trgu hitro povečalo. Uporaba povezanih predmetov (ali interneta stvari) ustvarja vedno večje količine podatkov. To predstavlja ogromen potencial za inovacije in konkurenčnost v EU.

Nova pravila uporabnikom povezanih izdelkov omogočajo dostop do podatkov, ustvarjenih s temi napravami, in njihovo izmenjavo s tretjimi osebami. Lastnik povezanega avtomobila ali upravljavec vetrne turbine bo lahko na primer od proizvajalca zahteval, da nekatere podatke, ustvarjene z uporabo teh povezanih izdelkov, deli s storitvijo popravila po lastni izbiri. To bo potrošnikom in drugim uporabnikom povezanih izdelkov zagotovilo večji nadzor ter spodbudilo poprodajne storitve in inovacije. Ohranile se bodo spodbude za proizvajalce za naložbe v proizvode in storitve, ki ustvarjajo podatke, njihove poslovne skrivnosti pa bodo ostale zaščitene.

Organi javnega sektorja bodo lahko dostopali do podatkov, ki jih hrani zasebni sektor, in jih uporabljali za pomoč pri odzivanju na splošne izredne razmere, kot so poplave in požari v naravi, ali pri izvajanju zakonskega mandata, kadar zahtevani podatki niso takoj na voljo z drugimi sredstvi.

Akt o podatkih ščiti tudi evropska podjetja pred nepoštenimi pogodbenimi pogoji v pogodbah o souporabi podatkov, ki jih ena pogodbena stranka enostransko naloži drugi. To bo zlasti malim in srednjim podjetjem (MSP) omogočilo dejavnejšo udeležbo na podatkovnem trgu.

Poleg tega bo akt o podatkih strankam omogočil nemoteno (in morda brezplačno) zamenjavo med različnimi ponudniki storitev v oblaku. Ti ukrepi bodo spodbujali konkurenco in izbiro na trgu, hkrati pa preprečili vezanost na ponudnika. Vsako evropsko podjetje bi lahko na primer združevalo podatkovne storitve različnih ponudnikov storitev v oblaku („več oblak“) in izkoristilo ogromne priložnosti na trgu EU v oblaku. Prav tako se bodo močno zmanjšali stroški za podjetja in uprave, kadar svoje podatke in aplikacije prenesejo na drugega ponudnika storitev v oblaku.

Akt o podatkih vključuje tudi zaščitne ukrepe proti nezakonitim zahtevam organov tretjih držav za prenos neosebnih podatkov, hranjenih v EU, ali dostop do njih, s čimer se zagotavlja zanesljivejše in varnejše okolje za obdelavo podatkov.

Nazadnje, akt o podatkih uvaja ukrepe za spodbujanje razvoja standardov interoperabilnosti za souporabo podatkov in storitve obdelave podatkov v skladu s strategijo EU za standardizacijo.

Naslednji koraki

Akt o podatkih se bo po začetku veljavnosti začel uporabljati 20 mesecev, tj. 12. septembra 2025.

Ozadje

Komisija je 23. februarja 2022 predlagala evropski akt o podatkih, da bi zagotovila pravičnost v digitalnem svetu in spodbudila inovacije. Evropski parlament in Svet sta 28. junija 2023 dosegla politični dogovor. Akt o podatkih je ključni mejnikstrategije Komisije za podatke , ki je pomemben dejavnik pri doseganju ciljev digitalnega desetletja do leta 2030. 

Akt o podatkih dopolnjuje akt o upravljanju podatkov, ki se je začel uporabljati septembra 2023, ter vzpostavlja postopke in strukture za lažjo souporabo podatkov podjetjem, posameznikom in javnemu sektorju. Akt o upravljanju podatkov bo vzpostavil tudi skupne evropske podatkovne prostore, da bi bilo več podatkov na voljo za uporabo v gospodarstvu in družbi, hkrati pa bodo podjetja in posamezniki, ki ustvarjajo podatke, še naprej pod nadzorom.

Več informacij na

Besedilo Uradnega lista EU

Akt o podatkih

Akt o podatkih – vprašanja in odgovori

Akt o podatkih – informativni pregled

Informativna stran o evropski strategiji za podatke

Akt o upravljanju podatkov