Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Publikation

Cybersäkerhet: EU inleder den första fasen av utbyggnaden av den europeiska infrastrukturen för centrum för gränsöverskridande säkerhetsoperationer

Kommissionen utlyser, i samordning med Europeiska kompetenscentrumet för cybersäkerhet (ECCC), en inbjudan att anmäla intresse för att välja ut enheter i medlemsstater som kommer att stå värd för och driva gränsöverskridande plattformar för upptäckt av cyberhot, som var och en sammanför relevanta offentliga enheter från flera medlemsstater samt privata enheter.

Detta är den första fasen i skapandet av en gränsöverskridande infrastruktur för europeiska säkerhetscentrum som drivs av artificiell intelligens (AI) och annan spjutspetsteknik, vilket tillkännagavs i den europeiska strategin för cybersäkerhet från 2020 och mer detaljerat i det gemensamma meddelandet om den europeiska politiken för it-försvar.

Margrethe Vestager, verkställande vice ordförande med ansvar för ett Europa rustat för den digitala tidsåldern, säger:

En säker cyberrymd är grunden för våra digitala liv, den digitala ekonomin och EU:s suveränitet. Denna nya europeiska infrastruktur är oumbärlig för att bygga grunden, och tack vare den framtida solidaritetsmekanismen kommer den att byggas ut i ännu större skala.

Thierry Breton, kommissionär för den inre marknaden, säger:

Detektionshastigheten är en viktig faktor när det gäller att reagera på cyberhot. Med utbyggnaden av en europeisk SOC-infrastruktur förbättrar vi svarstiderna och underlättar samarbetet för att uppnå en verklig europeisk cybersköld. 

Centrumen för gränsöverskridande säkerhetsoperationer kommer att upphandla verktyg och tjänster för att upptäcka cyberhot tillsammans med Europeiska kompetenscentrumet för cybersäkerhet, som inledningsvis kommer att bidra med 30 miljoner euro inom ramen för programmet för ett digitalt Europa. Programmet kommer också att finansiera upp till 72,5 miljoner euro i bidrag för upptäckt av cyberhot, efter en nyligen utlyst ansökningsomgång.

Centrum eller plattformar får också ansöka om sådana bidrag, i syfte att komplettera de investeringar som följer av gemensam upphandling med Europeiska kompetenscentrumet för cybersäkerhet.

Närmare upplysningar