Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Digibyte | Publikation

Europa förbinder sig till halvledarinnovation med nya testanläggningar

I dag har de offentliga myndigheterna i det gemensamma företaget för halvledare valt ut de konsortier som ska genomföra fyra pilotlinjer för halvledarteknik. Det är ett viktigt steg i genomförandet av den europeiska halvledarakten, särskilt för initiativet Chips for Europe.

Europe commits to semiconductor innovation with new testing facilities

iStock photo Getty images plus

Dessa pilotlinjer är banbrytande, toppmoderna anläggningar för att testa, experimentera och validera halvledarteknik och systemdesignkoncept, och kan utgöra grunden för Europas nästa generations halvledarproduktion. De kommer att vara tillgängliga för den akademiska världen, industrin och forskningsinstitutioner från hela EU.

Upp till 1,67 miljarder euro i EU-finansiering från programmet för ett digitalt Europa och Horisont Europa kommer att gå till finansiering av dessa avancerade pilotlinjer, som omfattar upphandling av utrustning, installation, integration, processutveckling och operativ verksamhet. Detta kommer att matchas med investeringar från medlemsstaterna för att nå totalt 3,3 miljarder euro i åtaganden. 

De utvalda värdkonsortierna omfattar världsledande organisationer från medlemsstaterna, däribland Belgien, Tyskland, Irland, Grekland, Spanien, Frankrike, Italien, Österrike, Polen, Portugal, Rumänien, Finland och Sverige.

Nästa steg kommer att omfatta formalisering av avtal med varje konsortium och detaljering av fleråriga upphandlingsplaner. Mer information finns i det gemensamma företagets pressmeddelande.

Mer information