Skip to main content
Kształtowanie cyfrowej przyszłości Europy
Digibyte | Publikacja

Europa zobowiązuje się do innowacji półprzewodnikowych dzięki nowym testom

Dziś Rada Władz Publicznych Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Czipów wybrała konsorcja, które będą wdrażać cztery linie pilotażowe dotyczące technologii półprzewodników. Jest to ważny krok we wdrażaniu europejskiego aktu w sprawie czipów, w szczególności w odniesieniu do inicjatywy „Cips for Europe”.

Europe commits to semiconductor innovation with new testing facilities

iStock photo Getty images plus

Te linie pilotażowe są pionierskimi, nowoczesnymi urządzeniami do testowania, eksperymentowania i walidacji technologii półprzewodników i koncepcji projektowania systemów i mogą stanowić podstawę dla produkcji półprzewodników nowej generacji w Europie. Będą one dostępne dla środowisk akademickich, przemysłu i instytucji badawczych z całej UE.

Do 1,67 mld EUR z unijnego finansowania z programu „Cyfrowa Europa” i programu „Horyzont Europa” zostanie przeznaczone na finansowanie tych zaawansowanych linii pilotażowych, obejmujących zamówienia na sprzęt, tworzenie, integrację, rozwój procesów i działania operacyjne. Środki te zostaną połączone z inwestycjami państw członkowskich, które wyniosą łącznie 3,3 mld EUR zobowiązań. 

Do wybranych konsorcjów przyjmujących należą wiodące na świecie organizacje z państw członkowskich, w tym z Belgii, Niemiec, Irlandii, Grecji, Hiszpanii, Francji, Włoch, Austrii, Polski, Portugalii, Rumunii, Finlandii i Szwecji.

Kolejne kroki będą obejmować sformalizowanie umów z każdym konsorcjum i wyszczególnienie wieloletnich planów zamówień. Więcej informacji można znaleźć w komunikacie prasowym Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Czipów.

Więcej informacji