Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Indexet för digital ekonomi och digitalt samhälle (DESI)

Mellan 2014 och 2022 sammanfattade indexet för digital ekonomi och digitalt samhälle (Desi) indikatorer på Europas digitala resultat och följde EU-ländernas framsteg.

    logotyp för DESI

Europeiska kommissionen har övervakat medlemsstaternas digitala framsteg genom rapporter från indexet för digital ekonomi och digitalt samhälle (Desi) sedan 2014. Från och med 2023, och i linje med det politiska programmet för det digitala decenniet 2030, är Desi nu integrerat i rapporten om det digitala decenniet och används för att övervaka framstegen mot de digitala målen. 

DESI 2022

Rapporterna från Desi 2022 bygger främst på uppgifter från 2021 och följer de framsteg som gjorts i EU:s medlemsstater på det digitala området. Under covid-19-pandemin har medlemsstaterna gått framåt i sina digitaliseringsinsatser, men har fortfarande svårt att överbrygga luckorna när det gäller digital kompetens, den digitala omvandlingen av små och medelstora företag och utbyggnaden av avancerade 5G-nät.

EU har lagt fram betydande resurser för att stödja den digitala omställningen. 127 miljarder euro går till digitala reformer och investeringar i de nationella planerna för återhämtning och resiliens. Detta är en aldrig tidigare skådad möjlighet att påskynda digitaliseringen, öka unionens motståndskraft och minska det externa beroendet med både reformer och investeringar. Medlemsstaterna avsatte i genomsnitt 26 % av sina anslag från faciliteten för återhämtning och resiliens till den digitala omvandlingen, över det obligatoriska tröskelvärdet på 20 %. De medlemsstater som har valt att investera mer än 30 % av sitt anslag för faciliteten för återhämtning och resiliens i digital form är Österrike, Tyskland, Luxemburg, Irland och Litauen.

Diagram som visar landresultat i Desi: Danmark, Finland och Nederländerna är ledande inom digital prestanda
 

Ladda ner europeisk analys 2022 (.pdf) 

Ladda ner metoden DESI 2022 (.pdf) 

Visa landsrapporter 

Resultattavla för kvinnor i digital (WiD)

Resultattavlan för WiD är en av de åtgärder som vidtagits för att bedöma kvinnors delaktighet i digitala jobb, karriärer och entreprenörskap. Resultattavlan innehåller en bedömning av medlemsstaternas resultat på områdena Internetanvändning, Internetanvändares färdigheter samt specialistkompetens och sysselsättning på grundval av tolv indikatorer.

Ladda ner WiD Country Profiles 2022 (.pdf) 

Ladda ner metodiken WiD 2022 (.pdf) 

 

Läs mer

Översikt

Europas digitala decenni

EU strävar efter en människocentrerad och hållbar vision för det digitala samhället under hela det digitala årtiondet för att ge medborgare och företag egenmakt.

Fördjupning

Länders resultat i digitaliseringen

I landsrapporterna för det digitala decenniet för 2023 beskrivs hur varje medlemsstat gör när det gäller kardinalpunkterna för det digitala decenniet: Digital kompetens, digital infrastruktur, digitalisering av företag och digitalisering av offentliga tjänster.

Se också

Digitala EU-ambassadörer

DigitalEU-ambassadörerna samlar journalister, redaktörer och influencers som är aktiva på området digitala och tekniska ämnen.