Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Indexet för digital ekonomi och digitalt samhälle (DESI)

Indexet för digital ekonomi och digitalt samhälle (Desi) sammanfattar indikatorerna för Europas digitala resultat och spårar EU-ländernas framsteg.

  logotyp för lagen om mediefrihet

Europeiska kommissionen har övervakat medlemsstaternas digitala framsteg genom rapporterna från indexet för digital ekonomi och digitalt samhälle (Desi) sedan 2014. Varje år innehåller Desi länderprofiler som hjälper medlemsstaterna att identifiera områden som kräver prioriterade åtgärder samt tematiska kapitel som erbjuder en europeisk analys av viktiga digitala områden, vilket är avgörande för att ligga till grund för politiska beslut.

Desi 2022-rapporterna bygger främst på uppgifter från 2021 och spårar de framsteg som gjorts i EU:s medlemsstater på det digitala området. Under covid-19-pandemin har medlemsstaterna gjort framsteg i sina digitaliseringsinsatser men har fortfarande svårt att täppa till luckorna i digital kompetens, den digitala omvandlingen av små och medelstora företag och utbyggnaden av avancerade 5G-nät.

EU har lagt fram betydande resurser för att stödja den digitala omvandlingen. 127 miljarder euro avsätts för digitala reformer och investeringar i de nationella återhämtnings- och resiliensplanerna. Detta är en aldrig tidigare skådad möjlighet att påskynda digitaliseringen, öka unionens motståndskraft och minska externa beroenden med både reformer och investeringar. Medlemsstaterna avsatte i genomsnitt 26 % av sina anslag från faciliteten för återhämtning och resiliens till den digitala omvandlingen, över den obligatoriska tröskeln på 20 %. Medlemsstater som valde att investera mer än 30 % av sina anslag till faciliteten för återhämtning och resiliens i digitala medier är Österrike, Tyskland, Luxemburg, Irland och Litauen.

DESI 2022

Diagram som visar landprestanda i DESI: Danmark, Finland och Nederländerna är ledande inom digital prestanda  

Ladda ner Europeisk analys 2022 (.pdf) 

Nedladdningsmetodik DESI 2022 (.pdf) 

Visa landsrapporter 

Desi nyckelområden

 1. Humankapital
 2. Konnektivitet
 3. Integrering av digital teknik
 4. Digitala offentliga tjänster 

Resultattavlan för kvinnor i den digitala ekonomin (WiD)

Resultattavlan för WiD är en av de åtgärder som vidtagits för att bedöma kvinnors delaktighet i digitala jobb, karriärer och entreprenörskap. Resultattavlan utvärderar medlemsstaternas resultat på områdena internetanvändning, Internetanvändares färdigheter samt specialistkompetens och sysselsättning på grundval av 12 indikatorer.

Ladda ner WiD Country Profiles 2022 (.pdf) 

Nedladdningsmetodik WiD 2022 (.pdf) 

Utforska data

   

  Feedback

  Vi välkomnar din feedback på indexet för digital ekonomi och samhälle. 

  Läs mer

  Översikt

  Europas digitala årtionde

  EU kommer att sträva efter en människocentrerad och hållbar vision för det digitala samhället under hela det digitala decenniet för att stärka medborgare och företag.

  Fördjupning

  Se också

  Digitala EU-ambassadörer

  De digitala EU-ambassadörerna sammanför journalister, redaktörer och influencers som är verksamma inom digitala och tekniska ämnen.