Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Utrikespolitik

Eftersom fler länder inspireras av den europeiska digitala modellen har de europeiska företagen fler möjligheter att göra affärer och skapa fler arbetstillfällen för medborgarna.

    Händer som håller upp olika flaggor

© iStock by Getty Images - 645002090 SerrNovik

Europeiska kommissionen samarbetar med många länder, internationella organisationer och multilaterala forum för att företräda Europas intressen och aktivt främja fördelarna med EU:s digitala strategi.

Svenska

I de politiska riktlinjerna för Europeiska kommissionen 2019–2024 efterlyste ordförande Ursula von der Leyen en ny övergripande strategi med Afrika för att stödja kontinenten i att närma sig lokala utmaningar med sina egna lösningar.

Amerikas förenta stater

Den digitala ekonomin och det digitala samhället är nu en fast del av agendan för EU:s förbindelser med Amerika. EU samarbetar med Latinamerika och Västindien, Brasilien, Mexiko, USA och Kanada.

Asien-Stillahavsområdet

Asien är en levande ekonomisk region i världen, med dynamiska marknader och en stark innovationskapacitet. EU samarbetar med ett antal länder och regioner i området. 

EU:s grannländer

Europeiska kommissionen har ett nära samarbete med tredjeländer som ligger geografiskt nära Europeiska unionen. Dessa omfattar Efta- och EES-länderna, Schweiz, kandidatländerna och de södra grannländerna.

Globalt internet och telekommunikation

Europeiska kommissionen arbetar på internationell nivå med andra globala aktörer för att forma utvecklingen av internet och telekommunikationsvärlden. Europeiska kommissionens vision sammanfattas i COMPACT-konceptet: internet som ett utrymme för samhällsansvar. 

Internationella organisationer och multilaterala forum

EU strävar efter att främja den europeiska strategin för den digitala omvandlingen genom överenskommelser med internationella organisationer och forum. Det samarbetar med FN, G7 och G20, OECD, Europarådet och många andra organisationer. 

Regionala och bilaterala förbindelser

Regionala och bilaterala förbindelser är inriktade på marknadstillträde för europeiska företag och på att främja en sund och transparent global rättslig miljö. Kommissionen strävar efter att främja ett regleringssystem som är nära och förenligt med EU:s rättsliga ram. 

 

Senaste nytt

DIGIBYTE |
Cybersäkerhet: EU för den 8:e dialogen med USA

Den 15–16 december 2022 höll Europeiska unionen och Förenta staterna den åttonde cyberdialogen mellan EU och USA i Washington DC. Detta skedde mot bakgrund av en dramatiskt försämrad miljö för cyberhot till följd av Rysslands olagliga militära aggression mot Ukraina, som har understrukit behovet av ökat transatlantiskt samarbete och samordning för att förebygga, upptäcka och reagera på skadlig cyberverksamhet och belyste behovet av att säkerställa att kritisk infrastruktur är säker och motståndskraftig.

PRESS RELEASE |
EU investerar 13.5 miljarder euro i forskning och innovation 2023–2024

Kommissionen har i dag antagit det huvudsakliga arbetsprogrammet för Horisont Europa 2023–24, med omkring 13.5 miljarder euro till stöd för forskare och innovatörer i Europa för att hitta banbrytande lösningar på miljömässiga, energirelaterade, digitala och geopolitiska utmaningar.

Läs mer

Översikt

Internationella förbindelser

Europeiska unionen samarbetar med länder över hela världen och med internationella organisationer för att se till att tekniken bidrar till att förbättra livet överallt.

Fördjupning

EU:s grannländer

Europeiska kommissionen har ett nära samarbete med tredjeländer som ligger geografiskt nära Europeiska unionen.

Svenska

Den digitala omvandlingen ger Afrika enorma möjligheter.

Regionala och bilaterala förbindelser

Regionala och bilaterala förbindelser är inriktade på marknadstillträde för europeiska företag och på att främja en sund och transparent global rättslig miljö.

Global Internet och telekommunikation

Europeiska kommissionen arbetar på internationell nivå med andra globala aktörer för att forma utvecklingen av Internet och telekommunikationsvärlden.

Asien-Stillahavsområdet

Asien är en levande ekonomisk region i världen, med dynamiska marknader och en stark innovationskapacitet.

Se också

Stöd till Ukraina via digital

Kommissionens avdelning arbetar för att stödja den digitala och kulturella sektorn i Ukraina, hjälpa ukrainare att hålla kontakten och ta itu med desinformation.