Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Utrikespolitik

Eftersom fler länder inspireras av den europeiska digitala modellen har de europeiska företagen fler möjligheter att göra affärer och skapa fler arbetstillfällen för medborgarna.

    Händer som håller upp olika flaggor

© iStock by Getty Images - 645002090 SerrNovik

Europeiska kommissionen samarbetar med många länder, internationella organisationer och multilaterala forum för att företräda Europas intressen och aktivt främja fördelarna med EU:s digitala strategi.

Afrika

I de politiska riktlinjerna för Europeiska kommissionen 2019–2024 efterlyste ordförande Ursula von der Leyen en ny övergripande strategi med Afrika för att hjälpa kontinenten att närma sig lokala utmaningar med sina egna lösningar.

Amerika

Den digitala ekonomin och det digitala samhället är nu en fast del av agendan för EU:s förbindelser med Amerika. EU samarbetar med Latinamerika och Västindien, Brasilien, Mexiko, USA och Kanada.

Asien och Stillahavsområdet

Asien är en dynamisk ekonomisk region i världen, med dynamiska marknader och en stark innovationsförmåga. EU samarbetar med ett antal länder och regioner i området. 

EU:s grannländer

Europeiska kommissionen har ett nära samarbete med tredjeländer som ligger nära Europeiska unionen. Dessa omfattar Efta- och EES-länderna, Schweiz, kandidatländerna och de södra grannländerna.

Global internet och telekommunikation

Europeiska kommissionen samarbetar på internationell nivå med andra globala aktörer för att forma utvecklingen av internet och telekommunikationsvärlden. Europeiska kommissionens vision sammanfattas i COMPACT-konceptet: internet som ett utrymme för samhällsansvar. 

Internationella organisationer och multilaterala forum

EU strävar efter att främja den europeiska strategin för den digitala omvandlingen genom överenskommelser med internationella organisationer och forum. Den samarbetar med FN, G7 och G20, OECD, Europarådet och många andra organisationer. 

Regionala och bilaterala förbindelser

Regionala och bilaterala förbindelser är inriktade på marknadstillträde för europeiska företag och på att främja ett sunt och transparent globalt regelverk. Kommissionen strävar efter att främja ett regelverk som är nära och förenligt med EU:s rättsliga ram. 

 

Senaste nytt

PRESS RELEASE |
Kommissionen offentliggör rekommendationen om post-Quantum Cryptography

I dag har kommissionen offentliggjort en rekommendation om kryptografi efter kvantiteten för att uppmuntra medlemsstaterna att utveckla och genomföra en harmoniserad strategi som EU:s övergång till kryptografi efterkvantum. Detta kommer att bidra till att säkerställa att EU:s digitala infrastruktur och tjänster är säkra i nästa digitala era.

Läs mer

Översikt

Internationella förbindelser

Europeiska unionen samarbetar med länder runt om i världen och internationella organisationer för att se till att tekniken bidrar till att förbättra livet överallt.

Fördjupning

EU:s grannländer

Europeiska kommissionen har ett nära samarbete med tredjeländer som ligger geografiskt nära Europeiska unionen.

Svenska

Den digitala omvandlingen ger Afrika enorma möjligheter.

Regionala och bilaterala förbindelser

Regionala och bilaterala förbindelser är inriktade på marknadstillträde för europeiska företag och på att främja en sund och transparent global rättslig miljö.

Global Internet och telekommunikation

Europeiska kommissionen samarbetar på internationell nivå med andra globala aktörer för att forma utvecklingen av Internet och telekommunikationsvärlden.

Asien och Stillahavsområdet

Asien och Stillahavsområdet och EU fortsätter att stärka sitt digitala partnerskap som säkerställer tillväxt på många områden, t.ex. forskning och utveckling, 5G och AI.

Se också

Stöd till Ukraina genom digital

Denna avdelning inom kommissionen arbetar för att stödja den digitala och kulturella sektorn i Ukraina, hjälpa ukrainare att hålla kontakten och ta itu med desinformation.