Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Публикация

Глобален портал: ЕС, Латинска Америка и Карибският басейн стартират в Колумбия цифровия алианс между ЕС и ЛАК

На 14 март в Богота, Колумбия, беше стартиран цифровият алианс между Европейския съюз и Латинска Америка и Карибския басейн — съвместна инициатива за насърчаване на ориентиран към човека подход към цифровата трансформация.