Skip to main content
Kształtowanie cyfrowej przyszłości Europy
Press release | Publikacja

„Brama na świat”: UE, partnerzy z Ameryki Łacińskiej i Karaibów zainaugurują w Kolumbii sojusz cyfrowy UE-Ameryka Łacińska i Karaiby

14 marca w Bogocie w Kolumbii uruchomiono Sojusz Cyfrowy Unii Europejskiej-Ameryka Łacińska i Karaiby – wspólną inicjatywę mającą na celu promowanie ukierunkowanego na człowieka podejścia do transformacji cyfrowej.

Jest on wspierany przez początkowy wkład w wysokości 145 mln EUR z Drużyny Europy, w tym 50 mln EUR z budżetu UE na wzmocnienie współpracy cyfrowej między obydwoma regionami.

Margrethe Vestager, wiceprzewodnicząca wykonawcza do spraw Europy na miarę ery cyfrowej, powiedziała:

Chcemy wzmocnić naszą wspólną pracę w kluczowych obszarach cyfrowych. Chcemy wzmocnić bezpieczne powiązania z partnerami z Ameryki Łacińskiej i Karaibów. Wspólnie będziemy promować naszą wizję sprzyjającej włączeniu społecznemu, zrównoważonej i ukierunkowanej na człowieka transformacji cyfrowej. Opiera się to na unijnych prawach i zasadach cyfrowych oraz agendzie cyfrowej eLAC 2024.

Szersze informacje można uzyskać pod adresem:

Komunikat prasowy