Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Publikace

První výzvy k předkládání návrhů v rámci programu Digitální Evropa se vyhlašují v oblasti digitálních technologií a evropských center pro digitální inovace.

Komise tento týden oznámila první soubor výzev k předkládání návrhů v rámci programu Digitální Evropa. To navazuje na přijetí pracovních programů, které vyčlenily téměř 2 miliardy EUR na investice zaměřené na pokrok v oblasti digitální transformace.

logo of the Digital Europe Programme

Výzvy jsou otevřeny podnikům, organizacím a orgánům veřejné správy z členských států EU, jakož i subjektům z jiných zemí přidružených k programu Digitální Evropa.

Tyto granty budou do konce roku 2022 zaměřeny na investice ve výši více než 415 milionů EUR do cloudové infrastruktury, datových prostorů, umělé inteligence, kvantové komunikační infrastruktury, do rozvoje digitálních dovedností lidí a projektů, které podporují bezpečnější internet, bojují proti pohlavnímu zneužívání dětí a dezinformacím.

První výzva k předkládání návrhů se rovněž otevírá pro zřízení a zavedení sítě Evropského centra pro digitální inovace (EDIH). Tato centra budou podporovat soukromé společnosti, včetně malých a středních podniků a začínajících podniků, a veřejný sektor při jejich digitální transformaci.  

Více informací o žádostech o granty v rámci tohoto souboru výzev k předkládání návrhů