Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Evropská kvantová komunikační infrastruktura (EuroQCI)

EuroQCI bude bezpečnou kvantovou komunikační infrastrukturou pokrývající celou EU, včetně jejích zámořských území.

    „“

Evropská komise spolupracuje se všemi 27 členskými státy EU a Evropskou kosmickou agenturou (ESA) na návrhu, vývoji a zavádění EuroQCI, která se bude skládat ze zemského segmentu založeného na optických komunikačních sítích spojujících strategická místa na vnitrostátní a přeshraniční úrovni a z kosmického segmentu založeného na družicích. Bude nedílnou součástí systému IRIS², nového kosmického zabezpečeného komunikačního systému EU.

EuroQCI bude chránit citlivá data a kritické infrastruktury integrací kvantových systémů do stávajících komunikačních infrastruktur a poskytne další bezpečnostní vrstvu založenou na kvantové fyzice. Posílí ochranu evropských vládních institucí, jejich datových center, nemocnic, energetických sítí a dalších, stane se jedním z hlavních pilířů strategie kybernetickébezpečnosti EU pro nadcházející desetiletí.

EuroQCI bude využívat inovativní kvantové komunikační technologie, jako jsou technologie vyvinuté výzkumnými pracovníky stěžejní iniciativy kvantových technologiífinancované EU, a bude vycházet zejména z činností projektu OPENQKD Horizont 2020. Zapojení evropských průmyslových partnerů a malých a středních podniků má rovněž zásadní význam pro zajištění toho, aby kritické složky EuroQCI byly založeny na evropských technologiích, a v konečném důsledku pro posílení evropských vědeckých, technologických a průmyslových kapacit v oblasti kybernetické bezpečnosti a kvantových technologií. Iniciativa tak přispěje k evropské digitální suverenitě a konkurenceschopnosti průmyslu a přispěje ke splnění cíle evropské digitální dekády, jímž je být do roku 2030 na špici kvantových schopností.

Směrem k operačnímu systému EuroQCI

EuroQCI bylo zahájeno v roce 2019prohlášením EuroQCI,které původně podepsalo sedm členských států: k iniciativě se následně připojily všechny členské státy. Od té doby pokračovaly práce pod dohledem Komise a prováděné členskými státy v případě pozemního segmentu a ESA v případě kosmického segmentu.

Pozemní segment

Pokud jde o pozemní segment, Komise nejprve financovala dvě průmyslová konsorcia, aby vypracovala studie návrhu systému, které definují architekturu EuroQCI. Výsledky těchto studií nyní připravují cestu k zavedení EuroQCI.

První fáze provádění programu EuroQCI byla zahájena v lednu 2023 s podporouprogramu KomiseDigitální Evropa se zaměřením na tyto oblasti:

  • Soubor průmyslových projektů, jejichž cílem je rozvíjet a rozvíjet klíčové technologické stavební kameny pro EuroQCI s cílem rozvíjet evropský ekosystém a průmysl kvantové komunikace.
  • Vnitrostátní projekty umožňující členským státům navrhnout a vybudovat vnitrostátní kvantové komunikační sítě, které budou tvořit základ zemského segmentu, testovat různé technologie a protokoly a přizpůsobit je specifickým potřebám každé země.
  • Koordinační a podpůrná akce PETRUS, kterámá sloužit jako vazba mezi všemi projekty, usnadnit spolupráci a určit potřeby v oblasti normalizace.

Tyto první projekty Digitální Evropa společně umožní podniknout první kroky směrem ke službám nabízejícím operační distribuci kvantových klíčů (QKD), což je vysoce bezpečný způsob poskytování materiálu šifrovacího klíče.

Kromě toho bude Nástrojpro propojení Evropy (CEF) poskytovat finanční prostředky na projekty, které rozvíjejí přeshraniční spojení mezi vnitrostátními sítěmi, a propojení s kosmickou složkou EuroQCI.

Kromě toho bude s podporou programu Digitální Evropa vybudovánatestovací a hodnotící infrastruktura, která umožní posoudit a validovat technologie a služby založené na QKD, aby si uživatelé mohli být jisti, že nebudou náchylní k útokům. Očekává se, že tato infrastruktura bude k dispozici od poloviny roku 2024.

Segment vesmíru

Pokud jde o kosmický segment, Komise v současné době spolupracuje s ESA na specifikacích první generace konstelace družic EuroQCI. To bude stavět na prvním prototypu družice Eagle-1 vyvinuté ESA a průmyslovým konsorciem, které má být vypuštěno koncem roku 2025 nebo počátkem roku 2026. 

Budoucí činnosti budou plánovány a financovány v rámci kosmického zabezpečeného komunikačního systému IRIS².

Chcete-li kontaktovat Komisi, pokud jde o EuroQCI, obraťte se na CNECT-QCI@ec.europa.eu.

Nejnovější zprávy

TISKOVÁ ZPRÁVA |
Komise zveřejnila doporučení o postkvantové kryptografii

Komise dnes zveřejnila doporučení o postkvantové kryptografii s cílem povzbudit členské státy, aby vypracovaly a uplatňovaly harmonizovaný přístup při přechodu EU k postkvantové kryptografii. To pomůže zajistit, aby digitální infrastruktury a služby EU byly v příštím digitálním věku bezpečné.

Související obsah

Souvislosti

Kvantové

Aby se uvolnila transformační síla kvantové energie, musí EU vytvořit plnohodnotný evropský kvantový ekosystém, který bude stavět na své tradici excelence v kvantovém výzkumu.

Viz také

Vlajková loď kvantových technologií

Stěžejní iniciativa kvantových technologií je dlouhodobou výzkumnou a inovační iniciativou, jejímž cílem je postavit Evropu do čela druhé kvantové revoluce.