Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Provádění nařízení o zeměpisném blokování v Litvě

Tato stránka uvádí aktuální stav provádění zeměpisného blokování v Litvě a místních kontaktních míst.

Donucovací orgán 

  • Podniku B2C: Valstybinė vartotojæ teisiæ apsaugos tarnyba (státní orgán pro ochranu práv spotřebitelů)

E-mail: tarnyba@vvtat.lt
Tel.: +370 5 262 6751 – Fax.: +370 5 279 1466 Vilniaus
str. 25
LT-01402 Vilnius – Litva

  • Lietuvos Bankas (litevská banka)

Gedimino pr. 6, LT-01103 Vilnius Tel.: +370 800 50 500

Pomoc spotřebitelským orgánům

E-mail: info@ecc.lt
Tel.: +370 52650368 – Fax: +370 52623123
Algirdo g. 31, Vilnius 03219 – Litva

Opatření vztahující se na protiprávní jednání

Státní orgán na ochranu práv spotřebitelů je oprávněn ukládat sankce (od 144 do 1 448 EUR) za porušení nařízení o zeměpisném blokování.

Související obsah

Souvislosti

Zeměpisné blokování

Komise ukončila neodůvodněná pravidla zeměpisného blokování, která oslabují nakupování on-line a přeshraniční prodej v EU.

Viz také