Skip to main content
Kształtowanie cyfrowej przyszłości Europy

Wdrożenie rozporządzenia w sprawie blokowania geograficznego na Litwie

Niniejsza strona przedstawia stan realizacji geoblokowania na Litwie oraz lokalne punkty kontaktowe.

    flaga Litwy

Organ egzekucyjny 

  • W przypadku B2C: Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba (Państwowy Urząd Ochrony Praw Konsumentów)

Adres e-mail: tarnyba@vvtat.lt Tel.: +370 5 262 6751 – Faks.: +370 5 279 1466 ul. 25 LT-01402 Wilno – Litwa

  • Lietuvos Bankas (Bank Litwy)

Gedimino pr. 6, LT-01103 Wilno Tel.: +370 800 50 500

Pomoc dla organów konsumenckich

Adres e-mail: info@ecc.lt Tel.: +370 52650368 – Faks: +370 52623123 Algirdo g. 31, Wilno 03219 – Litwa

Środki mające zastosowanie do naruszeń

Państwowy organ ochrony praw konsumentów jest uprawniony do nakładania kar (od 144 do 1 448 EUR) za naruszenie rozporządzenia w sprawie blokowania geograficznego.

Podobne tematy

W szerszej perspektywie

Blokowanie geograficzne

Komisja położyła kres nieuzasadnionym przepisom dotyczącym blokowania geograficznego, które utrudniają zakupy online i sprzedaż transgraniczną w UE.

Zobacz też