Skip to main content
Kształtowanie cyfrowej przyszłości Europy

Wdrożenie rozporządzenia w sprawie blokowania geograficznego na Litwie

Na tej stronie przedstawiono aktualną sytuację w zakresie wdrażania blokowania geograficznego na Litwie oraz lokalnych punktów kontaktowych.

    Flaga Litwy

Organ egzekucyjny 

  • W przypadku B2C: Valstybinė vartotojа teisiа apsaugos tarnyba (państwowy organ ochrony praw konsumentów)

E-mail: tarnyba@vvtat.lt
Tel.: +370 5 262 6751 – Faks: +370 5 279 1466
ul. 25
LT-01402 Wilno – Litwa

  • Lietuvos Bankas (Bank Litwy)

Gedimino pr. 6, LT-01103 Wilno Tel.: +370 800 50 500

Pomoc dla organów konsumenckich

E-mail: info@ecc.lt
Tel.: +370 52650368 – Faks: +370 52623123
Algirdo g. 31, Wilno 03219 – Litwa

Środki mające zastosowanie w przypadku naruszeń

Państwowy organ ochrony praw konsumentów jest uprawniony do nakładania kar (od 144 do 1 448 EUR) za naruszenie rozporządzenia w sprawie blokowania geograficznego.

Podobne tematy

W szerszej perspektywie

Blokowanie geograficzne

Komisja położyła kres nieuzasadnionym zasadom blokowania geograficznego, które utrudniają zakupy przez internet i sprzedaż transgraniczną w UE.

Zobacz też