Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Asukohapõhise tõkestuse määruse rakendamine Leedus

Sellel lehel antakse ülevaade asukohapõhise blokeerimise rakendamise hetkeseisust Leedus ja kohalikest kontaktpunktidest.

    Leedu lipp

Täitevasutus 

  • B2C puhul: Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba (riiklik tarbijaõiguste kaitse amet)

E-posti aadress: tarnyba@vvtat.lt tel.: + 370 5 262 6751 – Faks: + 370 5 279 1466 Vilniaus str. 25 LT-01402 Vilnius – Leedu

  • Lietuvos Bankas (Leedu Pank)

Gedimino pr. 6, LT-01103 Vilnius Tel.: + 370 800 50 500

Tarbijaorganisatsioonide abistamine

E-mail: info@ecc.lt tel.: + 370 52650368 – Faks: + 370 52623123 Algirdo g. 31, Vilnius 03219 – Leedu

Rikkumiste suhtes kohaldatavad meetmed

Riiklikul tarbijakaitseametil on õigus määrata karistusi (144–1448 eurot) geoblokeerimise määruse rikkumise eest.

Seotud sisu

Üldpilt

Geoblokeerimine

Komisjon tegi lõpu põhjendamatutele asukohapõhise piiramise eeskirjadele, mis kahjustavad ELis internetikaubandust ja piiriülest müüki.

Vaata lisaks