Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Asukohapõhise tõkestuse määruse rakendamine Leedus

Sellel lehel antakse ülevaade asukohapõhise tõkestuse rakendamisest Leedus ja kohalikest kontaktpunktidest.

    Leedu lipp

Täitevasutus 

  • Ettevõtjalt tarbijale: Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba (riiklik tarbijakaitseamet)

E-post: tarnyba@vvtat.lt Tel.: + 370 5 262 6751 – Faks: + 370 5 279 1466 Vilniaus str. 25 LT-01402 Vilnius – Leedu

  • Lietuvos Bankas (Leedu pank)

Gedimino pr. 6, LT-01103 Vilnius Tel: + 370 800 50 500

Tarbijakaitseasutuste abistamine

E-post: info@ecc.lt Tel.: + 370 52650368 – Faks: + 370 52623123 Algirdo g. 31, Vilnius 03219 – Leedu

Rikkumiste suhtes kohaldatavad meetmed

Riigi tarbijakaitseametil on õigus määrata karistusi(144–1448 eurot) geoblokeerimise määruse rikkumise eest.

Seotud sisu

Üldpilt

Asukohapõhine piiramine

Komisjon tegi lõpu põhjendamatutele asukohapõhise piiramise eeskirjadele, mis kahjustavad internetikaubandust ja piiriülest müüki ELis.

Vaata lisaks