Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Event | Offentliggørelse

Den fælles landbrugspolitik er drivkraften bag EU's digitale omstilling af landdistrikterne

Gennem den fælles landbrugspolitik gør EU landdistrikterne og landbruget mere konkurrencedygtigt og bæredygtigt.

Text over cartoon illustration of a farmer smiling at the viewer as she holds up and points to her smart phone, while standing next to a greenhouse in a sunny countryside setting: “The Common Agricultural Policy as a driver for rural digital transformation”.

The European Broadband Competence Offices Network Support Facility

En del af dette er gennem investeringer i digital omstilling som led i medlemsstaternes strategiske planer under den fælles landbrugspolitik.

Digitale teknologier har potentiale til at forbedre landbruget og andre aktiviteter i landdistrikterne på mange måder. Højhastighedsbredbåndsinfrastruktur, IT-udstyr og udbredelse af digitale værktøjer og tjenester kan øge landbrugernes produktivitet og indkomst og samtidig sikre landbosamfundene en god levestandard. Digitale teknologier kan også hjælpe landbruget med at blive grønnere, mere modstandsdygtigt og bæredygtigt i overensstemmelse med målene i den europæiske grønne pagt.

Derfor indeholder hver medlemsstats strategiske plan under den fælles landbrugspolitik en skræddersyet digital strategi, der tager højde for nationale forhold og lokale behov. Gennem denne strategi forklarer medlemsstaterne, hvordan de vil anvende genopretnings- og resiliensfacilitetens instrumenter og finansiering fra programmer såsom programmet for et digitalt Europa, Horisont Europa-programmet, Connecting Europe-faciliteten (CEF) og Den Europæiske Fond for Regionaludvikling (EFRU) i kombination med deres nationale fonde til at digitalisere landdistrikterne og landbruget.

Læs mere

Denne video blev oprettet som led i det europæiske netværk af bredbåndskompetencekontorer (BCO) forat øge bevidstheden om EU's støtte til udbredelse af højhastighedsbredbånd og udveksle god praksis i forbindelse med bredbåndsprojekter. Find ud af BCO-netværket YouTube-playlisten over interviews om god bredbåndspraksis, finansiering og politik og se de seneste nyheder og ressourcer i BCO-netværksbiblioteket.