Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Call for proposals | Offentliggørelse

Støtte til lokale og regionale nyhedsmedier i lyset af nye nyhedsørkener

Kommissionen har iværksat en indkaldelse af forslag for at støtte lokale og regionale medier, der leverer nyheder til underforsynede samfund.

Camera man filming an event in the street

© wellphoto - iStock Getty Images Plus

Lokale, regionale og lokale medier fremmer social samhørighed og demokrati. De øger tilliden, giver historier af relevans for lokalsamfundene og sikrer politisk ansvarlighed. Nye forbrugsvaner og faldende indtægter udfordrer ikke desto mindre deres forretningsmodeller og udgør en risiko for borgernes adgang til pålidelige og forskelligartede oplysninger på visse områder. 

Denne nye indkaldelse af forslag er derfor udformet med henblik på at støtte innovation og langsigtet modstandsdygtighed i de lokale, regionale og lokale medieøkosystemer samt øge forståelsen af fænomenet "medieørkener". 

Ansøgerne vil skulle foreslå en medianfinansieringsordning med henblik på at fremme mediernes omstillings- og innovationskapacitet i mindst 5 EU-medlemsstater og have en langvarig indvirkning på lokale, regionale og lokale medier samt deres lokalsamfund. De vil også skulle kortlægge det lokale og regionale nyhedsmedielandskab i hele EU og identificere eksisterende eller potentielle "medieørkener".

Et projekt forventes at blive udvalgt, som skal påbegyndes senest i marts 2023 for en periode på 15-18 måneder.

Det maksimale tilskudsbeløb er på 1 990 000 EUR, hvilket svarer til op til 90 % af de samlede støtteberettigede omkostninger.

Ansøgninger skal udskrives, underskrives og sendes senest mandag den 19. september 2022.

Husk, at hver ansøger skal sende en e-mail inden fristens udløb for at informere Kommissionen om indsendelsen på papir.

For yderligere oplysninger:

(Hvis du læser på et andet sprog, kan du læse det engelske originaleksemplar af indkaldelsesdokumenterne.)

Downloadede filer

00. Questions and answers - Version 2 September (.pdf)
Download 
01. Call for Proposals (.pdf)
Download 
02. Grant Application Form (Part A) (.docx)
Download 
03. Grant Application Form (Part B) (.docx)
Download 
04. Estimated Budget (annex 2 Model Grant Agreement) (.xlsx)
Download 
05. Financial Capacity Check Table (.xls)
Download 
06. Declaration of Honour (.pdf)
Download 
07. Declaration Standards Independence (.docx)
Download 
08. Financial Identification (.pdf)
Download 
09. Legal Entity Private (.pdf)
Download 
10. Legal Entity Public (.pdf)
Download 
11. Model Grant Agreement (.pdf)
Download 
12. Unit Costs and SME owners (annex 2a of the Model Grant Agreement) (.pdf)
Download 
13. Specific Rules (annex 5 MGA)
Download 
14. Privacy Statement (.pdf)
Download