Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Call for proposals | Publikation

Stöd till lokala och regionala nyhetsmedier mot bakgrund av nya nyhetsöknar

Europeiska kommissionen har utlyst en inbjudan att lämna förslag för att stödja lokala och regionala medier som levererar nyheter till missgynnade samhällen.

Camera man filming an event in the street

© wellphoto - iStock Getty Images Plus

Lokala, regionala och lokala medier främjar social sammanhållning och demokrati. De ökar förtroendet, tillhandahåller berättelser som är relevanta för lokalsamhällena och säkerställer politisk ansvarsskyldighet. Nya konsumtionsvanor och sjunkande intäkter utmanar ändå deras affärsmodeller, vilket utgör en risk för medborgarnas tillgång till tillförlitlig och mångsidig information på vissa områden. 

Denna nya inbjudan att lämna förslag är därför utformad för att stödja innovation och långsiktig motståndskraft i de lokala, regionala och lokala medieekosystemen samt för att öka förståelsen för fenomenet ”medieöknar”. 

De sökande kommer att behöva föreslå ett system för finansiering av medier i syfte att främja mediernas omvandlings- och innovationskapacitet i minst 5 EU-medlemsstater och ha en långvarig inverkan på lokala, regionala och lokala medier samt deras samhällen. De måste också kartlägga det lokala och regionala nyhetsmedielandskapet i hela EU och identifiera befintliga eller potentiella ”medieöknar”.

Ett projekt förväntas väljas ut och inledas senast i mars 2023 med en löptid på 15–18 månader.

Det högsta bidragsbeloppet är 1 990 000 EUR, vilket utgör upp till 90 % av de totala bidragsberättigande kostnaderna.

Ansökan ska skrivas ut, undertecknas och skickas senast måndagen den 19 september 2022.

KOM ihåg att varje sökande måste skicka ett e-postmeddelande innan tidsfristen löper ut för att informera kommissionen om inlämningen på papper.

Övriga upplysningar:

(Om du läser på ett annat språk, se det engelska originalet för ansökningsomgångens dokument.)

Dokument

00. Questions and answers - Version 2 September (.pdf)
Hämta 
01. Call for Proposals (.pdf)
Hämta 
02. Grant Application Form (Part A) (.docx)
Hämta 
03. Grant Application Form (Part B) (.docx)
Hämta 
04. Estimated Budget (annex 2 Model Grant Agreement) (.xlsx)
Hämta 
05. Financial Capacity Check Table (.xls)
Hämta 
06. Declaration of Honour (.pdf)
Hämta 
07. Declaration Standards Independence (.docx)
Hämta 
08. Financial Identification (.pdf)
Hämta 
09. Legal Entity Private (.pdf)
Hämta 
10. Legal Entity Public (.pdf)
Hämta 
11. Model Grant Agreement (.pdf)
Hämta 
12. Unit Costs and SME owners (annex 2a of the Model Grant Agreement) (.pdf)
Hämta 
13. Specific Rules (annex 5 MGA)
Hämta 
14. Privacy Statement (.pdf)
Hämta