Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Call for proposals | Publikācija

Atbalsts vietējiem un reģionālajiem ziņu plašsaziņas līdzekļiem, saskaroties ar topošajiem ziņu tuksnešiem

Eiropas Komisija ir izsludinājusi uzaicinājumu iesniegt priekšlikumus, lai atbalstītu vietējos un reģionālos plašsaziņas līdzekļus, kas sniedz ziņas nepietiekami apkalpotām kopienām.

Camera man filming an event in the street

© wellphoto - iStock Getty Images Plus

Vietējie, reģionālie un kopienas plašsaziņas līdzekļi veicina sociālo kohēziju un demokrātiju. Tie palielina uzticēšanos, sniedz vietējām kopienām svarīgus stāstus un nodrošina politisko pārskatatbildību. Tomēr jauni patēriņa paradumi un ieņēmumu samazināšanās apdraud viņu uzņēmējdarbības modeļus, radot risku, ka iedzīvotāji var piekļūt uzticamai un daudzveidīgai informācijai noteiktās jomās. 

Tāpēc šis jaunais uzaicinājums iesniegt priekšlikumus ir paredzēts, lai atbalstītu inovāciju un ilgtermiņa noturību vietējās, reģionālajās un kopienas plašsaziņas līdzekļu ekosistēmās, kā arī lai uzlabotu izpratni par “mediju tuksnešu” parādību. 

Pieteikumu iesniedzējiem būs jāierosina plašsaziņas līdzekļu finansēšanas shēma, lai veicinātu plašsaziņas līdzekļu pārveidi un inovācijas spējas vismaz piecās ES dalībvalstīs un ilgtermiņā ietekmētu vietējos, reģionālos un kopienas plašsaziņas līdzekļus, kā arī to kopienas. Tām būs arī jāapzina vietējā un reģionālā līmeņa ziņu plašsaziņas līdzekļu vide visā ES un jāidentificē esošie vai potenciālie “mediju tuksneši”.

Paredzams, ka tiks atlasīts viens projekts, kas sāksies ne vēlāk kā 2023. gada martā un ilgs 15–18 mēnešus.

Dotācijas maksimālā summa ir EUR 1,990,000, kas ir līdz 90 % no kopējām attiecināmajām izmaksām.

Pieteikumi jāizdrukā, jāparaksta un jānosūta vēlākais līdz pirmdienai, 2022. gada 19. septembrim.

Atcerieties, ka katram pieteikuma iesniedzējam ir jānosūta e-pasts pirms termiņa, lai informētu Komisiju par iesniegumu papīra formātā.

Papildu informācija:

(Ja to lasa citā valodā, iepazīstieties ar uzaicinājuma dokumentu oriģinālu angļu valodā.)

Lejupielādēšanai

00. Questions and answers - Version 2 September (.pdf)
Lejupielādēt 
01. Call for Proposals (.pdf)
Lejupielādēt 
02. Grant Application Form (Part A) (.docx)
Lejupielādēt 
03. Grant Application Form (Part B) (.docx)
Lejupielādēt 
04. Estimated Budget (annex 2 Model Grant Agreement) (.xlsx)
Lejupielādēt 
05. Financial Capacity Check Table (.xls)
Lejupielādēt 
06. Declaration of Honour (.pdf)
Lejupielādēt 
07. Declaration Standards Independence (.docx)
Lejupielādēt 
08. Financial Identification (.pdf)
Lejupielādēt 
09. Legal Entity Private (.pdf)
Lejupielādēt 
10. Legal Entity Public (.pdf)
Lejupielādēt 
11. Model Grant Agreement (.pdf)
Lejupielādēt 
12. Unit Costs and SME owners (annex 2a of the Model Grant Agreement) (.pdf)
Lejupielādēt 
13. Specific Rules (annex 5 MGA)
Lejupielādēt 
14. Privacy Statement (.pdf)
Lejupielādēt