Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Call for proposals | Publikācija

Atbalstīt vietējos un reģionālos ziņu plašsaziņas līdzekļus, saskaroties ar jauniem ziņu tuksnešiem

Eiropas Komisija ir izsludinājusi uzaicinājumu iesniegt priekšlikumus, lai atbalstītu vietējos un reģionālos plašsaziņas līdzekļus, kas sniedz ziņas nepietiekami apkalpotām kopienām.

Supporting local and regional news media in face of emerging news deserts

© wellphoto - iStock Getty Images Plus

Iepazīstieties ar šā uzaicinājuma iesniegt priekšlikumus rezultātiem.

Vietējie, reģionālie un kopienas plašsaziņas līdzekļi veicina sociālo kohēziju un demokrātiju. Tie palielina uzticēšanos, sniedz stāstus, kas attiecas uz vietējām kopienām, un nodrošina politisko pārskatatbildību. Tomēr jauni patēriņa paradumi un ieņēmumu samazināšanās apdraud viņu uzņēmējdarbības modeļus, radot risku, ka iedzīvotāji konkrētās jomās var piekļūt uzticamai un daudzveidīgai informācijai. 

Tāpēc šis jaunais uzaicinājums iesniegt priekšlikumus ir paredzēts, lai atbalstītu inovāciju un ilgtermiņa noturību vietējās, reģionālās un kopienas plašsaziņas līdzekļu ekosistēmās, kā arī lai palielinātu izpratni par plašsaziņas līdzekļu tuksnešu parādību. 

Pieteikumu iesniedzējiem būs jāierosina plašsaziņas līdzekļu finansēšanas shēma, lai veicinātu plašsaziņas līdzekļu pārveidi un inovācijas spējas vismaz piecās ES dalībvalstīs, un tiem būs ilgstoša ietekme uz vietējiem, reģionālajiem un kopienas plašsaziņas līdzekļiem, kā arī viņu kopienām. Tām būs arī jāapzina vietējā un reģionālā līmeņa ziņu plašsaziņas līdzekļu vide visā ES un jāapzina esošie vai potenciālie “plašsaziņas līdzekļu tuksneši”.

Paredzams, ka tiks atlasīts viens projekts, kas sāksies ne vēlāk kā 2023. gada martā uz 15 līdz 18 mēnešiem.

Dotācijas maksimālā summa ir EUR 1,990,000, kas ir līdz 90 % no kopējām attiecināmajām izmaksām.

Pieteikumi jādrukā, jāparaksta un jānosūta vēlākais līdz pirmdienai, 2022. gada 19. septembrim.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka katram pieteikuma iesniedzējam pirms termiņa ir jānosūta e-pasts, lai informētu Komisiju par iesniegumu papīra formātā.

Papildu informācija:

(Ja lasa citā valodā, skatiet uzaicinājuma dokumentu oriģinālu angļu valodā.)

Lejupielādēšanai

00. Questions and answers - Version 2 September (.pdf)
Lejupielādēt 
01. Call for Proposals (.pdf)
Lejupielādēt 
02. Grant Application Form (Part A) (.docx)
Lejupielādēt 
03. Grant Application Form (Part B) (.docx)
Lejupielādēt 
04. Estimated Budget (annex 2 Model Grant Agreement) (.xlsx)
Lejupielādēt 
05. Financial Capacity Check Table (.xls)
Lejupielādēt 
06. Declaration of Honour (.pdf)
Lejupielādēt 
07. Declaration Standards Independence (.docx)
Lejupielādēt 
08. Financial Identification (.pdf)
Lejupielādēt 
09. Legal Entity Private (.pdf)
Lejupielādēt 
10. Legal Entity Public (.pdf)
Lejupielādēt 
11. Model Grant Agreement (.pdf)
Lejupielādēt 
12. Unit Costs and SME owners (annex 2a of the Model Grant Agreement) (.pdf)
Lejupielādēt 
13. Specific Rules (annex 5 MGA)
Lejupielādēt 
14. Privacy Statement (.pdf)
Lejupielādēt