Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Call for proposals | Pubblikazzjoni

Appoġġ għall-midja tal-aħbarijiet lokali u reġjonali fid-dawl ta’ deżerti tal-aħbarijiet emerġenti

Il-Kummissjoni Ewropea nediet sejħa għal proposti biex tappoġġja lill-midja lokali u reġjonali biex twassal aħbarijiet lil komunitajiet li mhumiex moqdijin tajjeb.

Camera man filming an event in the street

© wellphoto - iStock Getty Images Plus

Il-midja lokali, reġjonali u komunitarja trawwem il-koeżjoni soċjali u d-demokrazija. Dawn iżidu l-fiduċja, jipprovdu stejjer ta’ rilevanza għall-komunitajiet lokali u jiżguraw ir-responsabbiltà politika. Madankollu, drawwiet ġodda ta’ konsum u tnaqqis fid-dħul qed jisfidaw il-mudelli tan-negozju tagħhom, u joħolqu riskji għall-aċċess taċ-ċittadini għal informazzjoni affidabbli u diversa f’ċerti oqsma. 

Din is-sejħa ġdida għal proposti hija għalhekk imfassla biex tappoġġja l-innovazzjoni u r-reżiljenza fit-tul fl-ekosistemi tal-midja lokali, reġjonali u komunitarji kif ukoll biex iżżid il-fehim tal-fenomenu tad- “deżerti tal-midja”. 

L-applikanti se jkollhom jipproponu skema ta’ finanzjament tal-midja bl-għan li jrawmu l-kapaċitajiet ta’ trasformazzjoni u innovazzjoni tal-midja f’mill-inqas 5 Stat Membru tal-UE u jkollhom impatt fit-tul fuq il-midja lokali, reġjonali u komunitarja kif ukoll fuq il-komunitajiet tagħhom. Se jkollhom ukoll jimmappjaw ix-xenarju tal-midja tal-aħbarijiet lokali u reġjonali madwar l-UE u jidentifikaw “deżerti tal-media” eżistenti jew potenzjali.

Proġett wieħed huwa mistenni li jintgħażel, li jibda mhux aktar tard minn Marzu 2023 għal tul ta’ żmien ta’ 15 sa 18-il xahar.

L-ammont massimu tal-għotja huwa ta’ EUR 1,990,000, li jirrappreżenta sa 90 % tal-ispejjeż totali eliġibbli.

L-applikazzjonijiet iridu jiġu stampati, iffirmati, u mibgħuta sa mhux aktar tard mit-Tnejn 19 ta’ Settembru 2022.

Jekk jogħġbok ftakar li kull applikant huwa meħtieġ jibgħat email qabel l-iskadenza biex jinforma lill-Kummissjoni dwar is-sottomissjoni fuq karta.

Aktar informazzjoni:

(Jekk taqra b’lingwa oħra, ikkonsulta l-oriġinal bl-Ingliż għad-dokumenti tas-sejħa.)

Downloads

00. Questions and answers - Version 2 September (.pdf)
Iddawnlowdja 
01. Call for Proposals (.pdf)
Iddawnlowdja 
02. Grant Application Form (Part A) (.docx)
Iddawnlowdja 
03. Grant Application Form (Part B) (.docx)
Iddawnlowdja 
04. Estimated Budget (annex 2 Model Grant Agreement) (.xlsx)
Iddawnlowdja 
05. Financial Capacity Check Table (.xls)
Iddawnlowdja 
06. Declaration of Honour (.pdf)
Iddawnlowdja 
07. Declaration Standards Independence (.docx)
Iddawnlowdja 
08. Financial Identification (.pdf)
Iddawnlowdja 
09. Legal Entity Private (.pdf)
Iddawnlowdja 
10. Legal Entity Public (.pdf)
Iddawnlowdja 
11. Model Grant Agreement (.pdf)
Iddawnlowdja 
12. Unit Costs and SME owners (annex 2a of the Model Grant Agreement) (.pdf)
Iddawnlowdja 
13. Specific Rules (annex 5 MGA)
Iddawnlowdja 
14. Privacy Statement (.pdf)
Iddawnlowdja