Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Call for proposals | Publikacija

Potpora lokalnim i regionalnim informativnim medijima suočenima s novim pustinjama s vijestima

Europska komisija objavila je poziv na podnošenje prijedloga za potporu lokalnim i regionalnim medijima koji prenose vijesti zajednicama kojima nedostaje usluga.

Supporting local and regional news media in face of emerging news deserts

© wellphoto - iStock Getty Images Plus

Otkrijte rezultate ovog poziva na podnošenje prijedloga.

Lokalni, regionalni i društveni mediji potiču socijalnu koheziju i demokraciju. Njima se povećava povjerenje, pružaju priče relevantne za lokalne zajednice i osigurava politička odgovornost. Nove potrošačke navike i pad prihoda ipak predstavljaju izazov za njihove poslovne modele, što predstavlja rizik za pristup građana pouzdanim i raznolikim informacijama u određenim područjima. 

Ovaj novi poziv na podnošenje prijedloga stoga je osmišljen kako bi se poduprle inovacije i dugoročna otpornost u lokalnim, regionalnim i društvenim medijskim ekosustavima te kako bi se povećalo razumijevanje fenomena „medijskih pustinja”. 

Podnositelji prijave morat će predložiti program financiranja medija u cilju poticanja transformacijskih i inovacijskih kapaciteta medija u najmanje pet država članica EU-a te imati dugotrajan učinak na lokalne, regionalne i društvene medije te na njihove zajednice. Također će morati mapirati lokalno i regionalno medijsko okruženje diljem EU-a i utvrditi postojeće ili potencijalne „medijske pustinje”.

Očekuje se da će jedan projekt biti odabran najkasnije u ožujku 2023. u trajanju od 15 do 18 mjeseci.

Najveći iznos bespovratnih sredstava iznosi 1 990 000 EUR, što čini do 90 % ukupnih prihvatljivih troškova.

Prijave se moraju ispisati, potpisati i poslati najkasnije do ponedjeljka, 19. rujna 2022.

Imajte na umu da je svaki podnositelj zahtjeva dužan poslati poruku e-pošte prije isteka roka kako bi obavijestio Komisiju o podnesku u papirnatom obliku.

Dodatne informacije:

(Ako čitate na drugom jeziku, pogledajte engleski izvornik za pozive.)

Preuzimanja

00. Questions and answers - Version 2 September (.pdf)
Preuzimanje 
01. Call for Proposals (.pdf)
Preuzimanje 
02. Grant Application Form (Part A) (.docx)
Preuzimanje 
03. Grant Application Form (Part B) (.docx)
Preuzimanje 
04. Estimated Budget (annex 2 Model Grant Agreement) (.xlsx)
Preuzimanje 
05. Financial Capacity Check Table (.xls)
Preuzimanje 
06. Declaration of Honour (.pdf)
Preuzimanje 
07. Declaration Standards Independence (.docx)
Preuzimanje 
08. Financial Identification (.pdf)
Preuzimanje 
09. Legal Entity Private (.pdf)
Preuzimanje 
10. Legal Entity Public (.pdf)
Preuzimanje 
11. Model Grant Agreement (.pdf)
Preuzimanje 
12. Unit Costs and SME owners (annex 2a of the Model Grant Agreement) (.pdf)
Preuzimanje 
13. Specific Rules (annex 5 MGA)
Preuzimanje 
14. Privacy Statement (.pdf)
Preuzimanje