Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Call for proposals | Väljaanne

Kohaliku ja piirkondliku uudistemeedia toetamine seoses esilekerkivate uudistekõrbetega

Euroopa Komisjon on kuulutanud välja projektikonkursi, et toetada kohalikku ja piirkondlikku meediat, mis edastab uudiseid alateenindatud kogukondadele.

Camera man filming an event in the street

© wellphoto - iStock Getty Images Plus

Kohalik, piirkondlik ja kogukondlik meedia edendab sotsiaalset ühtekuuluvust ja demokraatiat. Need suurendavad usaldust, annavad kohalikele kogukondadele olulisi lugusid ja tagavad poliitilise vastutuse. Uued tarbimisharjumused ja tulude vähenemine seavad siiski proovile nende ärimudelid, ohustades kodanike juurdepääsu usaldusväärsele ja mitmekesisele teabele teatavates valdkondades. 

Seetõttu on uue projektikonkursi eesmärk toetada innovatsiooni ja pikaajalist vastupanuvõimet kohalikes, piirkondlikes ja kogukonna meedia ökosüsteemides ning suurendada arusaamist nn meediakõrbete nähtusest. 

Taotlejad peavad esitama meedia rahastamise kava, et edendada meedia ümberkujundamis- ja innovatsioonisuutlikkust vähemalt viies ELi liikmesriigis ning avaldada pikaajalist mõju kohalikule, piirkondlikule ja kogukonna meediale ning nende kogukondadele. Samuti peavad nad kaardistama kohalikud ja piirkondlikud uudistemeediamaastikud kogu ELis ning tegema kindlaks olemasolevad või võimalikud meediakõrbed.

Eeldatavasti valitakse välja üks projekt, mis algab hiljemalt 2023. aasta märtsis ja kestab 15–18 kuud.

Maksimaalne toetussumma on 1,990,000 eurot, mis moodustab kuni 90 % rahastamiskõlblikest kogukuludest.

Taotlused tuleb trükkida, allkirjastada ja saata hiljemalt esmaspäevaks, 19. septembriks 2022.

Pidage meeles, et iga taotleja peab saatma e-kirja enne tähtaega, et teavitada komisjoni taotlusest paberkandjal.

Lisateave:

(Muus keeles lugemise korral tutvuge konkursikutse dokumentide ingliskeelse originaaliga.)

Allalaadimiseks

00. Questions and answers - Version 2 September (.pdf)
Laadi alla 
01. Call for Proposals (.pdf)
Laadi alla 
02. Grant Application Form (Part A) (.docx)
Laadi alla 
03. Grant Application Form (Part B) (.docx)
Laadi alla 
04. Estimated Budget (annex 2 Model Grant Agreement) (.xlsx)
Laadi alla 
05. Financial Capacity Check Table (.xls)
Laadi alla 
06. Declaration of Honour (.pdf)
Laadi alla 
07. Declaration Standards Independence (.docx)
Laadi alla 
08. Financial Identification (.pdf)
Laadi alla 
09. Legal Entity Private (.pdf)
Laadi alla 
10. Legal Entity Public (.pdf)
Laadi alla 
11. Model Grant Agreement (.pdf)
Laadi alla 
12. Unit Costs and SME owners (annex 2a of the Model Grant Agreement) (.pdf)
Laadi alla 
13. Specific Rules (annex 5 MGA)
Laadi alla 
14. Privacy Statement (.pdf)
Laadi alla