Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
News article | Δημοσίευση

Οι υπογράφοντες τον κώδικα δεοντολογίας για την παραπληροφόρηση υποβάλλουν τις πρώτες βασικές εκθέσεις τους στο Κέντρο Διαφάνειας

Σήμερα, οι πρώτες βασικές εκθέσεις σχετικά με την εφαρμογή του κώδικα δεοντολογίας είναι διαθέσιμες στο διαδίκτυο, καθώς τίθεται σε λειτουργία η πρώτη έκδοση του Κέντρου Διαφάνειας του κώδικα δεοντολογίας για την παραπληροφόρηση.

Fake news

© natasaadzic - iStock Getty Images Plus

30 υπογράφοντες τον κώδικα δεοντολογίας για την παραπληροφόρηση, συμπεριλαμβανομένων όλων των σημαντικών υπογραφόντων διαδικτυακών πλατφορμών (Google, Meta, Microsoft, TikTok, Twitter), υπέβαλαν τις πρώτες βασικές εκθέσεις τους σχετικά με την υλοποίηση των δεσμεύσεων που ανέλαβαν στο πλαίσιο του κώδικα δεοντολογίας για την παραπληροφόρηση.

Οι υπογράφοντες είχαν στη διάθεσή τους έξι μήνες μετά την υπογραφή του κώδικα για να θέσουν σε εφαρμογή δράσεις για την εκπλήρωση των δεσμεύσεων που ανέλαβαν. Οι εν λόγω βασικές εκθέσεις παρέχουν μια πρώτη κατάσταση προόδου όσον αφορά τα μέτρα που έχουν ληφθεί για την υλοποίηση των δεσμεύσεων και των μέτρων στο πλαίσιο του κώδικα, καθώς και μια πρώτη δέσμη ποιοτικών και ποσοτικών στοιχείων για την υποβολή εκθέσεων που καλύπτει τον πρώτο μήνα εφαρμογής.

Το Κέντρο Διαφάνειας

Από σήμερα, οι πολίτες μπορούν να τηλεφορτώνουν όλες τις εκθέσεις ή να τις συμβουλεύονται στο διαδίκτυο. Το Κέντρο Διαφάνειας είναι ένα από τα συγκεκριμένα παραδοτέα του Κώδικα και έχει ως στόχο να διασφαλίσει ότι το κοινό λαμβάνει ακριβείς και έγκαιρες πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή του Κώδικα. Πρόκειται για σταδιακή αλλαγή όσον αφορά τη διαφάνεια.

Ο ιστότοπος του Κέντρου Διαφάνειας δημιουργήθηκε και συντηρείται από τα υπογράφοντα μέρη. Η τρέχουσα έκδοση είναι μια πρώτη έκδοση. Οι υπογράφοντες θα πρέπει να βελτιώσουν περαιτέρω και να την αναπτύξουν κατά τις προσεχείς εβδομάδες, ώστε να διασφαλιστεί ότι είναι φιλική προς τον χρήστη, μπορεί να αναζητηθεί και επικαιροποιείται, σύμφωνα με τις σχετικές δεσμεύσεις των υπογραφόντων μερών στο πλαίσιο του κώδικα. Η Επιτροπή ενθαρρύνει επίσης τα υπογράφοντα μέρη να εξετάσουν πρόσθετα, νέα, προηγμένα χαρακτηριστικά, όπως προβλέπεται στον κώδικα, ώστε να παρέχουν την καλύτερη δυνατή εμπειρία στους χρήστες.

Οι πρώτες βασικές εκθέσεις

Οι βασικές εκθέσεις ακολουθούν ένα κοινό εναρμονισμένο υπόδειγμα που αποτελείται από 152 στοιχεία αναφοράς (111 ποιοτικά στοιχεία αναφοράς και 42 δείκτες επιπέδου υπηρεσιών/ποσοτικούς δείκτες) σε όλα τα κεφάλαια του κώδικα. Τα εναρμονισμένα υποδείγματα υποβολής εκθέσεων — που αναπτύχθηκαν με την υποστήριξη της ERGA (ομάδα των ευρωπαϊκών ρυθμιστικών αρχών για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων) — αποτελούν σημαντικό βήμα προόδου για την ευθυγράμμιση, τη δυνατότητα αξιολόγησης και την ακρίβεια των εκθέσεων των υπογραφόντων. Συγκεκριμένα, όλες οι επιμέρους δράσεις και μετρήσεις συνδυάζονται με τις δεσμεύσεις και τα μέτρα του κώδικα που εφαρμόζουν.

Συνολικά, αυτή η πρώτη άσκηση επιβεβαιώνει τις προσπάθειες των υπογραφόντων να διασφαλίσουν την έγκαιρη υποβολή πολύπλοκων εκθέσεων με λεπτομερή δεδομένα. Είναι η πρώτη φορά που οι πλατφόρμες παρέχουν τέτοιες πληροφορίες σχετικά με τις δράσεις τους για την καταπολέμηση της παραπληροφόρησης.

Οι περισσότερες μεγάλες διαδικτυακές πλατφόρμες (Google, Meta, TikTok και Microsoft) επέδειξαν ισχυρή προσήλωση στην υποβολή εκθέσεων, παρέχοντας ένα πρωτοφανές επίπεδο λεπτομέρειας σχετικά με την υλοποίηση των δεσμεύσεών τους στο πλαίσιο του κώδικα και — για πρώτη φορά — δεδομένα σε επίπεδο κρατών μελών. Ωστόσο, το Twitter παρέχει ελάχιστες συγκεκριμένες πληροφορίες και δεν διαθέτει στοχευμένα δεδομένα σε σχέση με τις δεσμεύσεις του.

Οι μικρότεροι υπογράφοντες υπέβαλαν εκθέσεις σύμφωνα με τις υποχρεώσεις τους (ανάλογα με το μέγεθος και το είδος των οργανισμών), με χρήσιμες πληροφορίες και δεδομένα, αποδεικνύοντας τη θετική τους συμμετοχή και αντικατοπτρίζοντας την ενεργό συμβολή τους στον κώδικα.

Οι εν λόγω βασικές εκθέσεις αποτελούν ένα σημαντικό πρώτο βήμα για τη θέσπιση της παρακολούθησης και της υποβολής εκθέσεων στο πλαίσιο του νέου κώδικα ορθής πρακτικής του 2022, ενώ η μεθοδολογία και ο βαθμός λεπτομέρειας της παροχής δεδομένων πρέπει να αναπτυχθούν περαιτέρω. Οι υπογράφοντες παρέχουν δεδομένα για διαφορετικές χρονικές περιόδους, υποδεικνύοντας δυσκολίες στην άντληση δεδομένων για έναν μόνο μήνα εφαρμογής. Αυτό ευθυγραμμίζεται για την επόμενη περίοδο αναφοράς. Δεδομένου ότι οι εκθέσεις περιέχουν ορισμένα κενά στα δεδομένα και παρουσιάζουν ορισμένες ελλείψεις όσον αφορά τον βαθμό λεπτομέρειας ή τα δεδομένα σε επίπεδο κράτους μέλους, αναμένουμε ότι αυτό θα βελτιωθεί έως την επόμενη περίοδο αναφοράς σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του κώδικα.

Η επόμενη δέσμη εκθέσεων από σημαντικές υπογράφουσες διαδικτυακές πλατφόρμες αναμένεται να υποβληθεί τον Ιούλιο και αναμένεται να παράσχει περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή του κώδικα και πιο σταθερά δεδομένα, που θα καλύπτουν 6 μήνες.

Η Επιτροπή αναμένει επίσης από τα υπογράφοντα μέρη να υποβάλουν την πρώτη δέσμη διαρθρωτικών δεικτών για την επόμενη περίοδο υποβολής εκθέσεων τον Ιούλιο. Οι δείκτες αυτοί μπορούν να παράσχουν σημαντικές πληροφορίες που θα τροφοδοτήσουν την αξιολόγηση της εφαρμογής του κώδικα και του αντικτύπου του στη μείωση της εξάπλωσης της παραπληροφόρησης στο διαδίκτυο.

Η μόνιμη ειδική ομάδα

Η μόνιμη ειδική ομάδα του Κώδικα και οι υποομάδες της θα συνεχίσουν το εντατικό έργο τους το 2023. Από τον Ιούνιο του 2022, οι υποομάδες εργάζονται για την εφαρμογή του κώδικα και την εμβάθυνση των εργασιών σε διάφορους τομείς, για παράδειγμα παρέχοντας έναν κοινό κατάλογο Tactics, Τεχνικών και Διαδικασιών (TTP), αναπτύσσοντας τον δείκτη μέτρησης των προσπαθειών αποποινικοποίησης, εγκρίνοντας εναρμονισμένα υποδείγματα και ιδρύοντας το Κέντρο Διαφάνειας.

Οι υποομάδες έχουν επίσης προωθήσει τις ανταλλαγές μεταξύ των υπογραφόντων μερών, ιδίως όσον αφορά την καταπολέμηση της εξάπλωσης της παραπληροφόρησης στο πλαίσιο της κρίσης, ιδίως του επιθετικού πολέμου της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας και της νόσου COVID-19. Στο πλαίσιο αυτό, οι μεγάλες διαδικτυακές πλατφόρμες παρέδωσαν επίσης ειδικές ειδικές ενότητες στις βασικές εκθέσεις τους με λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τα μέτρα που έλαβαν στο πλαίσιο του κώδικα για τη μείωση της παραπληροφόρησης γύρω από αυτές τις κρίσεις. Οι εν λόγω στοχευμένες ανταλλαγές θα συνεχιστούν περαιτέρω στο πλαίσιο της ειδικής ομάδας, με ιδιαίτερη έμφαση στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης σχετικά με την Ουκρανία.

Νέοι υπογράφοντες και εκδηλώσεις ενδιαφέροντος για προσχώρηση στον κώδικα

Ο κώδικας παραμένει ανοικτός στους νέους υπογράφοντες και οι εκδηλώσεις ενδιαφέροντος μπορούν πλέον να υποβάλλονται μέσω του Κέντρου Διαφάνειας. Μετά την υπογραφή του κώδικα τον Ιούνιο του 2022, τέσσερα επιπλέον υπογράφοντα μέρη προσχώρησαν στον κώδικα του 2022, πιστοποιώντας την προσφυγή του κώδικα για τον τομέα: Alliance4Europe, Ebiquity plc, Global Disinformation Index and Science Feedback.

Ορισμένα παραδείγματα δεδομένων από τις εκθέσεις

 • Η Google αναφέρει ότι το πρώτο τρίμηνο του 3 2022 απέτρεψε τη ροή διαφημιστικών εσόδων άνω των 13 εκατ. EUR σε φορείς παραπληροφόρησης στην ΕΕ.
 • Η MediaMath, μια πλατφόρμα από την πλευρά της ζήτησης που επιτρέπει στους αγοραστές διαφημίσεων να διαχειρίζονται καλύτερα τις προγραμματικές διαφημίσεις, παρέχει συνολική εκτίμηση της ΕΕ ύψους 18 εκατ. EUR διαφημιστικών εσόδων, τα οποία αποτρέπονται από τη χρηματοδότηση ιστοτόπων που έχουν προσδιοριστεί ως φορείς παραπληροφόρησης και εσφαλμένης πληροφόρησης.
 • Η TikTok ανέφερε ότι το πρώτο τρίμηνο του 3 2022 αφαίρεσε περισσότερους από 800,000 πλαστικούς λογαριασμούς, ενώ πάνω από 18 εκατομμύρια χρήστες ακολουθούσαν τους εν λόγω λογαριασμούς. Αναφέρουν επίσης ότι οι πλαστικοί λογαριασμοί που αφαιρέθηκαν αντιπροσωπεύουν το 0,6 % των μηνιαίων ενεργών χρηστών της ΕΕ.
 • Η meta ανέφερε ότι, τον Δεκέμβριο του 2022, τοποθετήθηκαν στο Facebook περίπου 28 εκατομμύρια ετικέτες ελέγχου γεγονότων και 1.7 εκατομμύρια στο Instagram. Όσον αφορά την αποτελεσματικότητα αυτών των ετικετών, η Meta αναφέρει ότι, κατά μέσο όρο, το 25 % των χρηστών του Facebook δεν προωθούν περιεχόμενο αφού λάβουν προειδοποίηση ότι το περιεχόμενο έχει επισημανθεί ως ψευδές από τους ελεγκτές γεγονότων. Το ποσοστό αυτό αυξάνεται σε 38 % στο Instagram. Η meta παρέχει επίσης στοιχεία σε επίπεδο κρατών μελών όσον αφορά τις προσπάθειες ελέγχου των γεγονότων.
 • Η Microsoft ανέφερε ότι οι αξιολογήσεις αξιοπιστίας ειδήσεων που παρείχε στο πλαίσιο της συνεργασίας της με τη Newsguard (η οποία με τη σειρά της είναι επίσης συμβαλλόμενο μέρος του κώδικα) εμφανίστηκαν 84,211 φορές στο πανό του φυλλομετρητή Edge σε χρήστες της ΕΕ τον Δεκέμβριο του 2022
 • Το Twitch ανέφερε ότι, για να διατηρήσει την ακεραιότητα των υπηρεσιών του, από τον Οκτώβριο έως τον Δεκέμβριο του 2022, διέκοψε 270,921 μη γνήσιους λογαριασμούς και δίκτυα ρομπότ που δημιουργήθηκαν στην πλατφόρμα του και έλαβε μέτρα κατά 32 απόπειρων πειρατείας και πλαστοπροσωπίας. Επιπλέον, χάρη στη συνεργασία με τον παγκόσμιο δείκτη παραπληροφόρησης (GDI), το Twitch αφαίρεσε με επιτυχία 6 λογαριασμούς που προορίζονταν ενεργά για την προώθηση του QAnon στην πλατφόρμα.
 • Ο Faktograf, ελεγκτής γεγονότων από την Κροατία, στο πλαίσιο των συμφωνιών συμβάσεων που έχει συνάψει με μεγάλες διαδικτυακές πλατφόρμες, δημοσιεύτηκε στην κροατική γλώσσα 41 άρθρα τον Ιανουάριο του 2023 και 248 άρθρα κατά τους τελευταίους 6 μήνες.
 • Η Maldita.es, ένας ελεγκτής γεγονότων από την Ισπανία, ενέπνευσε τη δημιουργία των Ουκρανικών Στοιχείων, μιας βάσης δεδομένων νεκρών γεγονότων, ανοικτής σε ελεγκτές γεγονότων από όλο τον κόσμο, η οποία είχε ως αποτέλεσμα την ανταλλαγή περισσότερων από 5,000 άρθρων που σχετίζονταν με τον πόλεμο στην Ουκρανία από σχεδόν 100 οργανώσεις.

Πρόσθετα παραδείγματα δεδομένων από το τμήμα «Κρίση» των εκθέσεων

Σχετικά με τον επιθετικό πόλεμο στην Ουκρανία:

 • Το YouTube της Google απέκλεισε περισσότερα από 800 κανάλια και περισσότερα από 4 εκατομμύρια βίντεο σχετικά με τη σύγκρουση Ρωσίας/Ουκρανίας από τις 24 Φεβρουαρίου 2022.
 • Η Microsoft Advertising εμπόδισε από τον Φεβρουάριο έως τον Δεκέμβριο του 2022 περίπου 25,000 δηλώσεις διαφημιστών σχετικά με την ουκρανική κρίση σε παγκόσμιο επίπεδο και αφαίρεσε 2,328 τομείς.
 • TikTok, από τον Οκτώβριο έως τον Δεκέμβριο του 2022, ελέγχθηκαν 90 βίντεο σχετικά με τον πόλεμο και 29 βίντεο αφαιρέθηκαν ως συνέπεια της δραστηριότητας ελέγχου γεγονότων.

Σχετικά με τη νόσο COVID-19:

 • Από την έναρξη της πανδημίας, η meta αφαίρεσε περισσότερα από 24 εκατομμύρια τεμάχια περιεχομένου παγκοσμίως για παραβίαση των πολιτικών της για την παραπληροφόρηση σχετικά με τη νόσο COVID-19 σε ολόκληρο το Facebook και το Instagram.
 • Η Google AdSense, από τις 1 Ιανουαρίου 2020 έως τις 30 Απριλίου 2022, ανέλαβε δράση στο πλαίσιο της πολιτικής για το παραπλανητικό περιεχόμενο, για επιβλαβείς ισχυρισμούς υγείας σε πάνω από 31,900 URL με περιεχόμενο σχετικό με τη νόσο COVID-19.
 • Το TikTok, από τον Οκτώβριο έως τον Δεκέμβριο του 2022, αφαίρεσε στην ΕΕ 1802 βίντεο που παραβίαζαν την πολιτική παραπληροφόρησης σχετικά με τη νόσο COVID-19 μετά την καταγγελία τους, και 1557 βίντεο προορατικά.